Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Rok 2016 bude o jednu sekundu dlhší! (2016)

Rok 2016 je podľa pravidiel Gregoriánskej reformy priestupný, má 366 dní. Mal teda aj 29. február. Zem obehne okolo Slnka raz za 365 dní a 6 hodín, a preto každé 4 roky vkladáme do kalendára jeden deň naviac, aby sme to vykompenzovali. Rok 2016 bude výnimočnejší aj tým, že na jeho konci bude k nemu pridaná sekunda naviac. Táto priestupná sekunda nemá s priestupným rokom nič spoločné. Tá je spojená s nepravidelnou rotáciou našej Zeme okolo svojej osi. Tieto zmeny spôsobuje predovšetkým Mesiac, ktorý svojím pôsobením rotáciu brzdí, ale i iné nepredvídateľné vplyvy, napríklad zemetrasenia, ktoré ju môžu naopak zrýchliť. V konečnom dôsledku sa však rotácia spomaľuje a nám na Zemi sa dni po troške predlžujú.

Meranie času je pomerne komplikovaná záležitosť. Existuje množstvo rozličných druhov „časov“ a rozdiely medzi nimi vyplývajú z rôznych metód ich určovania.

Na nezávislé meranie času sa dnes používajú veľmi presné atómové hodiny a medzinárodný atómový čas TAI, od ktorého je odvodený svetový koordinovaný čas UTC. V bežnom živote je pre nás dôležité striedanie dňa a noci a na „rotačnom“ čase je založený svetový čas UT (ten má niekoľko rôznych variantov, dnes používame predovšetkým UT1 (1)). Vplyvom spomaľovania rotácie Zeme sa však tieto dva časy neustále rozchádzajú. Preto sa UTC priebežne upravuje tak, aby rozdiel UT1 a UTC nikdy neprekročil 0,9 s. V praxi sa doteraz priestupné sekundy vždy iba pridávali, buď k poslednej minúte polroka alebo kalendárneho roka. Túto úpravu vydáva na základe meraní, pozorovaní a odhadov služba IRES (INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE - link).

Naposledy sa priestupná sekunda pridávala 30. júna 2015 a ďalšia sa pridá ku koncu roka 2016. V poslednej minúte roku 2016 tak budeme mať 61 sekúnd! Preto 31. decembra 2016 bude po 23:59:59 UTC nasledovať čas 23:59:60 UTC a až po ňom bude nasledovať 00:00:00 UTC 1. januára 2017. Tento zriedkavý úkaz sa dá aj priamo pozorovať, stačia na to rádiovo riadené hodiny s digitálnym displejom. Tu u nás sa pri tom ani nemusíme vzdávať odpočítavania posledných sekúnd starého roka, či vítania toho nového. Keďže na Slovensku používame stredoeurópsky čas (UTC+1), priestupná sekunda u nás pribudne až o 00:59:60 hod. SEČ 1. januára 2017.

Po 1. januári 2017 tak rozdiel medzi atómovým časom TAI a UTC narastie na 37 sekúnd. Všetky tieto úpravy a neurčitosť nutnosti vložiť alebo nevložiť priestupnú sekundu spôsobujú v dlhom časovom horizonte aj „nepresnosti“ v predpovedaní astronomických úkazov. Napríklad okamih súčasného prechodu Merkúra a Venuše popred disk Slnka bez zohľadnenia pridávania priestupných sekúnd nastane v roku 224 508 (2). S prihliadnutím na postupné vkladanie priestupných sekúnd by sa však mohol odohrať aj o 1450 dní (4 roky) skôr! (3) Je možné, že sa vkladanie priestupných sekúnd v budúcnosti zruší a nahradí niečím menej častým, napríklad priestupnou minútou, no vedci sa zatiaľ na ničom nedohodli. Zanedbať spomaľovanie rotácie však rozhodne nemôžeme.
 

Graf rozdielov UTC a atómového času TAI aj s vloženými priestupnými sekundami. 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline