Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Návrat kométy 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková (2017)
Kométu objavil 3. decembra 1948 pri rutinnej prehliadke oblohy Minoru Honda 15 cm reflektorom ako difúzny objekt 9. magnitúdy v súhvezdí Hydry. Objav po troch dňoch potvrdili pozorovaním binokulárom 25x100 Antonín Mrkos a Ľudmila Pajdušáková z Observatória na Skalnatom Plese.
 
Dráhou a obežnou dobou patrí kométa medzi krátkoperiodické, konkrétne do tzv. Jupiterovej rodiny komét, s aféliom v blízkosti jeho obežnej dráhy. Tesné priblíženia ku Jupiteru a ostatným planétam nepravidelne menia jej periódu obehu okolo Slnka. Pôvodná perióda  5,22 roka sa postupne menila, čo významne ovplyvňovalo geometriu dráhy a pozorovateľnosť zo Zeme pri ďalších pozorovaných návratoch. Súčasná dráha (s prechodom perihéliom 31. 12. 2016) dostane kométu do tesnej blízkosti Zeme (12. 2. 2017 iba 0,0836 AU) a v dvoch obdobiach roku 2017 sa táto „minikométa“ (s priemerom iba 0,9 km) dostane do pozorovacích okien aj pre malé ďalekohľady astronómov-amatérov.
 
Po období okolo splnu Mesiaca (12. 1. 2017) dosiahne síce kométa večer v súhvezdí Kozorožca jasnosť tesne nad 6. magnitúdu, zostane ale pozorovateľná iba nakrátko po západe Slnka nízko nad juhozápadným obzorom. Tesne po najbližšom nove Mesiaca (28. 1. 2017) sa kométa objaví na rannej oblohe v súhvezdí Orla. 5. 2. 2017 dosiahne o 5:30 SEČ polohu blízko hviezdy Deneb Okab (δ Aql). Pri najbližšom priblížení k Zemi 12. 2. vstúpi kométa do malého súhvezdia Severnej koruny a opäť môže dosiahnuť jasnosť okolo 6,0 mag. Vtedy by aj napriek Mesiacu v splne na opačnej strane oblohy, mala byť dostupná/viditeľná aj malým ďalekohľadom. Ubúdajúci Mesiac sťaží jej pozorovania a pri nasledujúcom nove Mesiaca, 26. 2. 2017 už bude kométa iba teleskopickým objektom s jasnosťou asi 8,0 mag. na rozhraní súhvezdí Leva a Veľkého voza. Presnú polohu kométy na oblohe možno získať napríklad na stánkach HaevensAbove.
 
Kométa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková bola v poradí piatou kométou, objavenou na Skalnatom Plese. Zo spolu 70 komét, objavených v rokoch 1946 až 1959, bolo 18 objavených na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte, 13 na Mt. Palomare v USA a po 5 a menej pripadli na ostatné svetové observatóriá. O ďalšej z týchto komét, ktorá sa do blízkosti Zeme a Slnka dostane na jar 2017 a upúta svojou jasnosťou našu pozornosť, 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, niečo viac nabudúce.
 
Dráha kométy 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 2016-2017
Zdroj: CometWatch; Created with NASA's JPL Small Body Orbit Applet - http://ssd.jpl.nasa.gov
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline