Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Kozmonautika v službách astronómie (2008)

 

K hádam najväčšej revolúcii v histórii ľudstva došlo za posledných 50 rokov: Dokázali sme opustiť našu planétu a skúmať vesmír. Už v dávnej minulosti snívali ľudia o vesmírnych cestách na Mesiac, Mars či Venušu. Ale až v roku 1957 sa prvý krát podarilo umiestniť družicu na obežnú dráhu Zeme. Onedlho prenikol do vesmíru i človek, poprechádzal sa po Mesiaci a dômyselné kozmické koráby postupne preskúmali všetky planéty našej slnečnej sústavy. Vďaka kozmonautike máme obrovské množstvo informácií o vesmíre ale i obrovský vedecký pokrok vo výpočtovej technike a môžeme sledovať aktuálne počasie na Marse či najnovšie snímky Jupiterových mesiacov.

Priblížiť tento pútavý svet kozmonautiky sme sa rozhodli vo vzdelávacom projekte s názvom Kozmonautika v službách astronómie.

Táto doba priniesla so sebou aj javy, ktoré nepriaznivo pôsobia na nastupujúcu generáciu - nezáujem o vedecké a technické vzdelanie, kriminalita, násilie, individualizmus, vyčleňovanie sa zo spoločnosti.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vtiahnuť deti, mládež i dospelých do sveta kozmonautiky, zoznámiť ich s najúspešnejšími sondami a výsledkami ich práce, a to prostredníctvom výstavy papierových modelov kozmických sond a multimediálnych vzdelávacích programov. Súčasťou projektu je aj súťaž o najúspešnejšieho modelára kozmických sond. Umožníme deťom a mládeži tráviť svoj voľný čas zmysluplnejšie a zároveň ich vtiahneme do vedeckého poznávania a prispejeme k ich osobnostnému a vzdelanostnému rastu.

Projekt je podporený Grantovým systémom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2008.