Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2017)

Koniec marca a začiatok apríla už tradične patrí realizácii regionálnych kôl celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami a tohto roku prebieha už jej 27. ročník. 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia
 
Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilnského samosprávneho kraja, zastrešuje realizáciu celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ v spoluspráci s partnerskými organizáciami naprieč žilinským krajom. 
 
Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostnom teste, v riešení slepej mapy a v ústnej odpovedi. Postup do krajského kola si zabezpečili najlepší traja súťažiaci za každý okres, poliaľ získali nadpolovičný počet bodov, tj. aspoň 45. Víťazom a postupujúcim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v krajskom kole!
 
Regionálne kolo pre okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca sa konalo 27. 3. 2017 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom N. Meste. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okres Liptovský Mikuláš sa konalo 28. 3. 2017 v spolupráci s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Žilina a Bytča sa konalo 29. 3. 2017 v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Martin a Turčianske Teplice sa konalo 30. 3. 2017 v spolupráci s Astronomickou pozorovateľnou M.R.Štefánika v Martine. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okres Ružomberok sa konalo 31. 3. 2017 v spolupráci s CVČ Elán a ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín sa konalo 6. 4. 2017 v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom a CSŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.

Súťaž v Žilinskom kraji organizuje Krajská hvezdáreň v Žiline, v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline. Krajské kolo súťaže sa bude konať v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline, (A.Bernoláka 47, Žilina) a to pre jednotlivé kategórie v nasledovných termínoch:
1. kategória - v utorok 25. 4. 2017 o 9:00
2. kategória - v stredu 26. 4. 2017 o 9:00
3. kategória - v piatok 28. 4. 2017 o 9:00
Súťaž prebehne v štyroch súťažných kolách – vedomostný test, slepá mapa, príklady a ústna odpoveď. V každej kategórií postupujú prví traja umiestnení súťažiaci do celoslovenského kola (6. júna - 1.kategória, 7. júna - 2.kategória a 8. júna - 3.kategória).
 Predpokladaný čas ukončenia podujatia je 13:00 hod. Súťažiaci si so sebou prinesú písacie potreby, kalkulačku a desiatu. U žiakov ZŠ žiadame o primeraný pedagogický sprievod.
Pozvánku v .pdf nájdete tu.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline