Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Vesmír na dosah (2007), (2009)

Z času na čas sa každý z nás zahľadí na oblohu, Slnko, Mesiac, hviezdy. Čo sú to vlastne za telesá, ako vznikli, ako vyzerajú a aký je ich osud? Obloha je prístupná každému, i bez akýchkoľvek pomôcok môžeme na nej vidieť množstvo objektov a úkazov. Nie každý z nás však vie, na čo sa pozerá a čo mu to každú noc svieti nad hlavou. Pre tých, ktorí chcú viac vedieť a vidieť do hĺbok vesmíru, bol realizovaný projekt „Vesmír na dosah“.

Nie v každom meste, obci, je hvezdáreň, astronomický krúžok či len malá pozorovateľňa pre tých, ktorí sa chcú pozrieť do hĺbok vesmíru ďalekohľadom a čo najviac sa o ňom dozvedieť. Vesmír na dosah je cyklus kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí určený pre deti, mládež a obyvateľov kraja. Prostredníctvom týchto podujatí chceme „externe suplovať“ chýbajúce astronomické zariadenia a doplniť tak činnosti a informácie z oblasti astronómie. Chceme, aby sa tieto podujatia stali v jednotlivých mestách tradíciou. Cieľom podujatí je formou prednášok a besied s astronomickou a prírodovednou tematikou oboznámiť návštevníkov podujatia s krásami a tajomstvami vesmíru i so základnými princípmi fungovania vesmírnych zákonov. Prednášky a besedy sú realizované pomocou dataprojektora a výpočtovej techniky formou multimediálnych programov. Najvýznamnejšiu časť podujatia tvoria denné a večerné pozorovania pomocou prenosných ďalekohľadov na verejnom priestranstve v danej obci či meste.
Takéto podujatie môžeme urobiť aj vo vašom meste alebo obci.

Vesmír na dosah je celodenný program. V dopoludňajších hodinách realizujeme cyklus podujatí na školách (multimediálne programy, pozorovanie Slnka pomocou ďalekohľadov, besedy). V podvečerných hodinách sa koná prednáška s astronomickou tematikou pre širokú verejnosť v spoločenskom alebo kultúrnom dome. No a najdôležitejšou časťou programu je pozorovanie objektov hviezdnej oblohy pomocou špičkových astronomických ďalekohľadov priamo na námestí mesta, spojené s premietaním multimediálnych programov.

Podujatia sú realizované mimo priestorov Kysuckej hvezdárne, v regiónoch Žilinského kraja, s výnimkou Kysúc.