Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Krajské kolá (2017)

Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, v s spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline realizovala krajské kolá astronomickej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2017. 

V priestoroch prednáškovej sály Krajskej knižnice v Žiline si postupujúci z jednotlivých okresov nášho kraja zasúťažili o účasť na celoslovenskom kole tejto obľúbenej astronomickej vedomostnej súťaže. Súťažilo sa v štyroch kolách: vedomostný test, slepá mapa, riešenie astronomických príkladov a ústna odpoveď. V každej kategórií postúpili prví traja umiestnení súťažiaci do celoslovenského kola (6. júna - 1.kategória, 7. júna - 2.kategória a 8. júna - 3.kategória).

 

Po vyhodnotení odbornej poroty do celoštátneho kola postúpili:

1. kategória - Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  25.4.2017

1. miesto:  Mário Tlamka, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
2. miesto:  Jakub Brezáni, Katolícka spojená škola Rajec
3. miesto:  Matej Lastič, CSŠ A. Radlinského Dolný Kubín
 
(Kompletnú výsledkovú listinu nájdete tu)
 

2. kategória - Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  26.4.2017

1. miesto:  Kamil Huljak, Katolícka spojená škola Rajec
2. miesto:  Jozef Jasenovec, Katolícka spojená škola Rajec
3. miesto:  Nina Zemková, ZŠ s MŠ Okoličianska Liptovský Mikuláš
 
(Kompletnú výsledkovú listinu nájdete tu)
 

3. kategória - Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  28.4.2017

1. miesto:  Emanuel Dopater, Gymnázium Hradná Liptovský Hrádok
2. miesto:  Matej Borovička, Gymnázium Kysucké Nové Mesto
3. miesto:  Roman Janovčík, Gymnázium Veľká Okružná, Žilina
 
(Kompletnú výsledkovú listinu nájdete tu)
 
Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť v súťaži a veríme, že sa stretneme aj pri ďalších ročníkoch súťaže. Veľká vďaka samozrejme patrí aj pedagógom za čas, ktorý svojim zverencom pri príprave venovali.
 
Víťazom prajeme veľa šťastia v náročnom celoslovenskom kole súťaže! 
 
Finále súťaže: "Čo vieš o hviezdach?" sa bude konať v termíne:
6.júna 2017 - 1. kategória
7.júna 2017 - 2. kategória
8.júna 2017 - 3. kategória
každý deň so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (ul. B. Slančíkovej 1).
 
Štatút súťaže aj so stručným popisom obsahu celoslovenského kola možno nájsť tu.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline