Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Nová premenná hviezda SvkV128 (2017)
Jednou z odborných činností na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste je pozorovanie premenných hviezd v projekte B.R.N.O.  – Sekcie premenných hviezd a exoplanét pri ČAS. CCD kamera G2-8300, ktorou pozorujeme, má cez použitý ďalekohľad Newton zorné pole 1,4° x 1°. To je dosť veľké a často sa stane, že pri vyhodnocovaní dát pozorovanej premennej hviezdy nájdeme ďalšie, ktoré už poznáme a dokonca aj nové, ktoré ešte nie sú zastúpené v žiadnej známej databáze premenných hviezd.
 
Táto situácia nastala aj pri pozorovaní premennej V1233 Her. Nejasnosti ohľadom presného času primárneho minima sme sa snažili vyriešiť novým pozorovaním a pri jeho analýze sa okrem známych premenných hviezd našla aj nová, neznáma hviezda, ktorej označenie je UCAC4 646-055924. Porovnanie s projektmi VSX – AAVSO a SIMBAD - Strasbourg astronomical Data Center prezradilo, že hviezda nefiguruje v žiadnom známom katalógu premenných hviezd. Následne po výpočte periódy, elementov a zmerania poklesu jasnosti bola zaregistrovaná v katalógu premenných hviezd SvkV, objavených slovenskými pozorovateľmi na SPHE - var.astro.cz pod označením SvkV128. Ďalší rozbor svetelnej krivky a poklesu jasnosti nám prezradil typ premennosti tejto stálice – je to DSCT - HADS alebo trpasličia cefeida s periódou 0,056397 dňa a jej jasnosť osciluje v medziach 15,03 – 15,28 mag.
 
Týmto zistením práca s touto hviezdou nekončila, práve naopak. Boli potrebné konfirmačné pozorovania, ktoré môžu potvrdiť a spresniť charakteristiku premennej. Tu môžeme použiť aj informácie dostupné na internete z celooblohových prehliadok SUPERWASP, ASAS, CATALINA. Po vyhodnotení dát hviezd s polohou najbližšou UCAC4 646-055924 bola vybraná hviezda projektu SUPERWASP - 1SWASP J170001.17+390931.4.
 
Kombináciou dát z našich pozorovaní z 24.04.2017, 10.05.2017, 13.05.2017, 17.05.2017 a informácií zo SUPERWASP-u sme spresnili elementy a periódu premennej hviezdy a to umožnilo zaregistrovať hviezdu v databáze premenných hviezd VSX – AAVSO a začať proces schvaľovania. Tento dopadol úspešne a nová premenná hviezda je na svete a už ju môžeme nájsť vo VSX ako hviezdu známu pod označením SvkV128.
 
Tento príklad nám ukazuje, že aj relatívne nie príliš náročnou technikou pri priemerných pozorovacích podmienkach môžeme prispieť k vedeckému výskumu a zmapovaniu oblohy. Z hic sunt leones sa môže stať terra cognita.
Marián Urbaník
Krajská hvezdáreň v Žiline
Odkazy: