Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Mikrospln Mesiaca alebo mikromoon (2017)
Najbližší spln 9. 6. 2017 bude z kategórie mikrosplnov a Mesiac bude na oblohe menší ako inokedy.
 
Na pojem superspln sme si už pomaly zvykli. Hoci s astronómiou nemá takmer nijakú súvislosť a pochádza z pomerne nepresne stanovenej astrologickej definície. Už sme o ňom písali aj na našich stránkach (link). Možno máte v pamäti superspln z novembra minulého roka, ktorý bol v médiách pomerne prehnane propagovaný. O tom, že splny v októbri a potom aj decembri 2016 boli tiež supersplnmi, sa už ani nehovorilo, ani nepísalo.
 

Superspln je spln Mesiaca, ktorý nastane v blízkosti najbližšieho bodu na jeho dráhe okolo Zeme (bližšie ako 90% rozdielu vzdialeností v apogeu a perigeu od perigea). Analogicky sa dá odvodiť aj opačný prípad - mikrospln. Na rozdiel od supersplnu, keď je Mesiac na oblohe najväčší, sa bude počas tohtoročného júnového splnu Mesiac v blízkosti apogea (približne 406 400 km od Zeme) javiť ako najmenší. Či sa však naozaj bude pre oko javiť menší ako inokedy už necháme na pozorovateľov. Pre ľudské oko a bez možnosti okamžitého súbežného porovnania (čo v tomto prípade samozrejme nie je možné) je tento rozdiel len ťažko postrehnuteľný. Ten, kto podľahol poslednému ošiaľu zo supersplnu a zachytil si ho fotograficky, nech si odfotí aj mikrospln. Rozdiel 14% vo veľkosti spomínaných splnov na fotografiách už viditeľný je.
 
No a nenechajte sa napáliť! Mesiac tesne nad horizontom sa zdá vždy väčší, ako o niekoľko hodín neskôr, keď je vyššie na oblohe. Tu sa jedná o optický klam, ktorý nám objekty na oblohe nízko nad horizontom zdanlivo zväčšuje. Dôvod doteraz nie je celkom objasnený.
 
Po júnovom mikrosplne budú najbližšie takéto splny 27. júla 2018, a po ňom 14. septembra 2019.
 
Zmena vzdialenosti Mesiaca od Zeme s vyznačenými okamihmi splnov (krúžok) a novov (hviezdička). Zdroj: Wikipedia
 
Porovnanie supermesiaca z 14.11.2016 a mikromesiaca z 9.6.2017. Obe snímky Nicon Coolpix, pri ohnisku 375 mm.
Autor: Ing. A. Šiser; Spracovanie: RNDr. M. Znášik
Ing.Anton Šiser,
Krajská hvezdáreň v Žiline