Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Letné kométy (2017)

Nočná obloha tento rok nemá jasnú kométu, ktorá by na prvý pohľad upútala oko astronóma, avšak za pomoci nenáročnej pozorovacej techniky môžeme sledovať pohyb troch relatívne jasných vlasatíc. Mesiac je po splne a nič nám nebráni, samozrejme okrem počasia, zamerať našu pozornosť na ich putovanie oblohou.
 
Najjasnejšou a najlepšie pozorovateľnou kométou v súčasnej dobe je už pozorovateľom známa kométa C/2015 V2 JOHNSON. Jej jasnosť sa pohybuje okolo 7 mag. a je v maxime jasnosti. Perihéliom prešla 12. júna. Zaujímavá je aj tým, že sa jedná o tzv. hyperbolickú kométu. Jej excentricita sa pohybuje okolo 1,0016891, to znamená, že teleso opúšťa slnečnú sústavu a vydáva sa do medzihviezdneho priestoru. Objekt je slabší ako hovorili predpovede, avšak stále v dosahu malých ďalekohľadov a triédrov.  Večer po 22 h. SELČ ju môžeme začať hľadať súhvezdí Pastiera a Panny, v prvej polovici noci kulminuje a má najlepšie podmienky na pozorovanie. Vlastným pohybom sa bude presúvať  južným smerom  súhvezdím Panny, v ktorom môžeme kométu pozorovať až do polovice júla, kedy sa začne strácať vo večernom súmraku. Na svojej ceste oblohou postretne celý rad galaxií, ktorými je toto súhvezdie povestné. Môžeme sledovať, ako sa  kométa pohybuje okolo podobných hmlistých objektov ako je ona. Až na to, že svetlu trvalo milióny rokov, kým z nich doletelo na našu Zem a dopadlo na sietnicu pozorovateľa (na rozdiel od kométy, odkiaľ to svetlu trvá niekoľko minút).
 
Druhou relatívne jasnou a už dlhšiu dobu známou kométou je 41P/Tuttle–Giacobini–Kresák. Jej obežná doba je 5.5 roka. Pri tohtoročnom návrate do perihélia dosiahla  najväčšia jasnosť 6 mag. Vďaka dobrým geometrickým podmienkam môžeme pozorovať tento zaujímavý objekt cez malé ďalekohľady aj teraz. V súčasnej dobe sa pohybuje jej jasnosť okolo 10 mag. a klesá. Nájdeme ju v súhvezdí Hadonosa 2° juhovýchodne od otvorenej hviezdokopy NGC 6633 (15.júl). Vlastným pohybom sa bude presúvať južným smerom cez husté oblasti Mliečnej dráhy do súhvezdia Hada - jeho chvosta. Tu ju môžeme sledovať do konca júna, kedy jej jasnosť klesne pod 13 mag. a stane sa pozorovateľnou už iba vo väčších ďalekohľadoch.
 
 
Nasledujúcu jasnú kométu poznajú skôr pozorovatelia na južnej oblohe, ale vďaka svojmu vlastnému pohybu môžeme už sledovať kométu C/2015 ER61 PanSTARRS aj na našej oblohe. Nájdeme ju na rannej oblohe v Baranovi. V tomto súhvezdí sa bude pohybovať až do konca júla. Kométu budeme môcť pozorovať v druhej polovici júla už po polnoci. V polovici  augusta ju nájdeme pár oblúkových minút južne od Plejád - hviezdokopy M45. Jasnosť kométy sa pohybuje okolo 8 mag.  V apríli náhle zjasnela, kedy dosiahla 6 mag. Kométa bude pozorovateľná pri dobrých podmienkach až do konca roku medzi Baranom a Býkom.
 
Pozorovatelia vlastniaci ďalekohľady väčšie ako 20 cm, prípadne CCD kamery, môžu skúsiť nájsť slabšie objekty pod 14 mag. - C/2015 O1 PanSTARRS a C/2016 M1 PanSTARRS. Neoslnia svojou jasnosťou, ale vďaka ich vysokej deklinácii a priaznivým pozorovacím podmienkam budú dlhú dobu vhodné na vizuálne pozorovanie väčšími ďalekohľadmi, prípadne fotografovanie CCD technikou. Kométu C/2015 O1 PanSTARRS môžeme sledovať celé leto v súhvezdí Herkules, C/2016 M1 PanSTARRS bude pozorovateľná až do konca roka v súhvezdiach Drak a Herkules a postupne sa bude presúvať na južnú oblohu. Predpokladá sa, že dosiahne na budúci rok v lete jasnosť 9 mag. Bude mať už zápornú deklináciu, avšak do konca mája 2018 bude ešte stále pozorovateľná z našich zemepisných šírok.
 
Kométy 41P (vpravo) a C/2015 O1 PanSTARRS (označená šípkou vľavo) na oblohe koncom mája 2017.
Autor: M. Urbaník
 
Odkaz na výpočet efemeríd: www.minorplanetcenter.net
Marián Urbaník
Krajská hvezdáreň v Žiline