Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Deň letného slnovratu (2017)
V roku 2017 nastáva letný slnovrat 21. júna o 6 hod. 24 min. SELČ. Týmto dňom sa na severnej pologuli začína astronomické leto, na južnej astronomická zima. Ekliptikálna dĺžka Slnka je práve 90° a kulminuje na obratníku Raka (23°27´N). Pre obyvateľov na severnej polárnej kružnici (66°33´N) a ďalej na sever nastáva polárny deň, teda Slnko v tento deň vôbec nezapadá. Naopak pre pozorovateľa na južnej polárnej kružnici a južnejšie Slnko v tento deň nevychádza a nastáva polárna noc. 
 
 
Náš kalendárny rok má 365 dní (normálny rok), každý štvrtý rok je priestupný (366 dní). Obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi slnovratmi trvá priemerne 365 dní 5 hodín 46 minút a 46 sekúnd (tropický rok). V normálnom roku tak nastane každý ďalší slnovrat v priemere o 5 hodín 46 minút a 46 sekúnd neskôr. Tak to pokračuje ďalšie tri roky. Vo štvrtom roku v poradí, priestupnom, sa okamih slnovratu oneskorí rovnako, ale pridaním ďalšieho dňa v kalendári (kedysi „druhý“ 25. február, teraz 29. február) nastane dátum slnovratu o jeden kalendárny deň skôr. Pri letopočte končiacim dvoma nulami (posledný rok storočia) je pravidlo priestupného roku zložitejšie; priestupné boli iba roky 1600 a 2000, priestupnými budú iba roky 2400 a 2800.
 
Ak budeme sledovať dátumy a časy slnovratov v XX. a XXI. storočí (1901 – 2100) iba počas priestupných rokov (vtedy nastávajú kalendárne skôr) zistíme, že za obdobie štyroch rokov sa tento termín posúva priemerne o 45 minút a 50 sekúnd späť, na skorší čas počas dňa. Kým v roku 1904 nastal slnovrat 21. júna o 21 hodine a 52 minúte, posledný slnovrat pripadajúci na 21. júna v priestupnom roku 2012, nastal iba 5 minút po polnoci. Od roku 2016 už pripadajú termíny slnovratov v priestupných rokoch výlučne na 20. júna. Prechod na ešte skorší termín (19. júna) však už do konca XXI. storočia nenastane. Rok 2100 podľa Gregoriánskej reformy priestupný nebude a dátum letného slnovratu sa po 21.6.2099 o 0 hod. 42 min v ňom „bezpečne“ vráti na 21. júna 2100 o 6 hod. 31 min.
 
Skokové zmeny termínu letného slnovratu v rokoch 1750 – 2250. V nepriestupných hraniciach storočí (okolo rr. 1800, 1900, 2100, 2200) sa termíny slnovratov za sedem rokov veľmi rýchlo posunú o 1,7 dňa neskôr. Počas takmer dvesto rokov okolo priestupnej hranice storočí sa termíny slnovratov posunú pomaly a postupne v kalendári dopredu až o 2,4 dňa. Zdroj: Wikipedia.
 
RNDr. Miroslav Znášik,
Krajská hvezdáreň v Žiline.