Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI/2017
Hlavnú časť odbornej činnosti v mesiaci jún tvorilo pozorovanie premenných hviezd v programoch Sekcie premenných hviezd a exoplanét – B.R.N.O., MEDÚZA, a HERO. Z toho väčšinu tvorilo sledovanie zákrytových premenných hviezd. Celkovo bolo urobených 112 odhadov jasností premenných hviezd, ktoré sú uložené v databáze SPHE, z toho je publikovaných 17 svetelných kriviek v pozorovacom programe B.R.N.O. 
 
Veľmi dôležitú časť tvoria odhady jasností premenných hviezd objavených na Kysuckej hvezdárni – SvkV130 a SvkV131. Svetelné krivky získané z napozorovaných dát slúžia na spresnenie periód a dráhových elementov týchto nových objektov. Tie sú potrebné na začatie schvaľovacieho procesu v spolupráci s AAVSO a uverejnenia hviezd v katalógoch známych premenných hviezd. 
 
Pokračuje monitorovanie supernovy SN 2017eaw v Labuti, polopravidelných premenných hviezd a trpaslíčich nov SS Cyg, R CrB, TT CrB, RX And. Azda najzaujímavejším objektom z tejto kategórie je rekurentná nova T CrB. Pri outburstoch v rokoch 1866 a 1946 zjasnila na 2 mag. a stala sa najjasnejším objektom súhvezdia Severná koruna. Posledné pozorovania ukazujú podobnú aktivitu ako pred zjasnením v r. 1946, takže môžeme v blízkej dobe očakávať jej ďalší výbuch.
 

Obrázok vľavo: 

Zaujímavá premenná hviezda UCAC4-700-065640 v poli V2469 Cyg. Svetelná krivka ukazuje relatívne rýchle zmeny v celkovej jasnosti telesa. Sú spôsobené rotáciou objektu s nehomogénnou jasnosťou, zapríčinenou pravdepodobne škvrnami na povrchu hviezdy (oveľa väčšími ako pozorujeme na našom Slnku). Autor: M.Urbaník

 

 

 

Jún 2017

 

Monitoring premenných hviezd

 

Počet pozorovaní

 

Objekt

Počet pozorovaní

Pozorovaní premenných hviezd celkovo

112

 

SN 2017eaw

10

 

AG Dra

9

Meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.

17

 

R CrB

8

 

TT CrB

8

Nových premenných hviezd bez záznamu v databázach SIMBAD a VSX.

12

 

RX And

3

 

SS Cyg

15

 

 

 

T CrB

2

 

 

Marián Urbaník