Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Brána do vesmíru (2008)

Projekt má pomôcť k zvýšeniu úrovne služieb žiakom a pedagógom škôl, členom občianskych združení spolupracujúcich s hvezdárňou, širokej verejnosti, aj prostredníctvom modernizácie prednáškovej sály, zlepšenie propagácie Kysuckej hvezdárne ako kultúrnej organizácie ŽSK.

1.etapa - modernizácia prednáškovej sály Kysuckej hvezdárne.
2. etapa - vytvorenie propagačného materiálu o Kysuckej hvezdárni.
3. etapa – pozorovanie mimoriadneho astronomického úkazu – čiastočné zatmenie Slnka aj mimo priestorov hvezdárne.
4. etapa - cyklus podujatí s názvom „Brána do vesmíru“.

V priebehu posledného augustového týždňa, teda od 25.8.- 29.8.2008, budú pre návštevníkov hvezdárne realizované nasledovné aktivity:

a) večerné pozorovania hviezdnej oblohy
b) multimediálne kultúrno – vzdelávacie programy
c) výstava fotografií s astronomickou tematikou
d) vzdelávací seminár pre pedagógov