Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VII/2017
Hlavnú časť odbornej činnosti v mesiaci júl tvorilo pozorovanie premenných hviezd v programoch Sekcie premenných hviezd a exoplanét – B.R.N.O., MEDÚZA, a HERO. Z toho tvorilo väčšinu sledovanie zákrytových premenných hviezd.
Celkovo bolo urobených 54 odhadov jasností premenných hviezd, ktoré sú uložené v databáze SPHE, z toho je publikovaných 10 svetelných kriviek v pozorovacom programe B.R.N.O. 
 
Júl 2017  
54 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
10 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
11  nových premenných hviezd bez záznamu v databázach SIMBAD a VSX. 
16 meraní publikovaných v databáze AAVSO.
26 monitoring SN 2017eaw, AG Dra, R CrB, TT CrB, RX And, SS Cyg, T CrB.
 
 
Ďalšiu časť odbornej činnosti tvorilo sledovanie jasnejších objektov s publikovanými dráhovými elementami na stránke NEOCP - Minor Planet Center (MPC) - IAU. Pozorovanie sa uskutočnilo za použitia diaľkovo ovládaných teleskopov v Austrálii a USA. Dáta získané pri pozorovaniach boli spracované a uskutočnila sa presná astrometria telies. Výsledky boli publikované v cirkulároch Minor Planet Center (MPC) Medzinárodnej astronomickej únie.
 

Azda najzaujímavejším objektom sledovaným v tomto pozorovacom programe bola kométa C/2017 O1 objavená vyhľadávacím systémom na detekciu nov a supernov ASASN.
 
Nachádza sa na rannej oblohe v súhvezdí Cetus odkiaľ sa presunie do súhvezdia Eridanus. V poslednej augustovej dekáde vstúpi do súhvezdia Býk a bude vychádzať po polnoci. Predpovede jasnosti predpokladajú jasnú kométu na hranici viditeľnosti voľným okom, avšak predpovedať chovanie novoobjavených komét bez dát z pozorovaní z dlhšieho obdobia je veštenie zo sklenej gule - je možné že súčasná jasnosť kométy je dôsledkom nedávneho outburstu. Určite sa však môžeme tešiť na objekt v dosahu malých triédrov. 
Marián Urbaník