Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborno-pozorovateľská činnosť

Krajská hvezdáreň v Žiline ako kultúrno - osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním vykonáva odborno - pozorovateľskú činnosť vo viacerých astronomických oblastiach. Činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní. Všetky aktivity sú napojené na celoštátne a medzinárodné pozorovacie programy.

Pozorovania sú determinované prístrojovým vybavením, odborným personálom a umiestnením pozorovateľní. Časť pozorovaní vykonávame mimo areál hvezdárne pomocou prenosných alebo vzdialených robotických ďalekohľadov.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline má dve odborné pracoviská: Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a Pozorovateľňu na Malom diele v Žiline. Hvezdáreň a Pozorovateľňa, rovnako ako väčšina ostatných slovenských hvezdární, vyrástli na okraji mesta, dnes sú však mestom prakticky obklopené. Z toho pramení predovšetkým problém so svetelným znečistením. V prípade denných pozorovaní slnečnej aktivity to problém nie je. Pri nočných pozorovaniach sa snažíme využívať modernú záznamovú techniku a počítačové metódy spracovania obrazu.
 
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste je koordinačným centrom pre pozorovacie stanice na Slovensku v oblasti pozičných meraní.
 
Hlavnými pozorovacími programami sú:
Astronomická fotografia - Odborný program dokumentujúci úkazy, objekty, javy na oblohe. Slúži na propagáciu činnosti zariadenia – publikovanie na web stránke hvezdárne a na facebooku, na web stránkach spolupracujúcich zariadení.  Astronomické fotografie slúžia pri príprave marketingových a vzdelávacích materiálov. Na galérii sa pracuje, prosíme o strpenie.
MPH - medziplanetárna hmota - vizuálne, fotografické a CCD pozorovania komét, asteroidov a meteorov. Astrometria a fotometria malých telies slnečnej sústavy, metóda ktorou sa určujú presné polohy komét alebo asteroidov a následne ich dráhy v slnečnej sústave. Aktuálne pozorovania nájdete tu.
Slnečná fyzika - pozorovanie prejavov slnečnej aktivity vo fotosfére a chromosfére. 
Premenné hviezdy - hviezdy, ktoré pravidelne alebo nepravidelne menia svoju zdanlivú jasnosť. Hlavným obsahom tejto činnosti je spresňovanie parametrov už známych objektov a objavovanie nových premenných hviezd. Aktuálne pozorovania nájdete tu:
Pozičné merania - zákryty hviezd telesami slnečnej sústavy, predovšetkým asteroidmi a Mesiacom, zatmenia Slnka a Mesiaca, prechody telies  popred iné telesá. 
 
 
Hlavný ďalekohľad Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste: refraktor Zeiss 200/3000 mm.    Hlavný ďalekohľad na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline: refraktor Zeiss 110/1300 mm.

 

"Postupka" úplného zatmenie Slnka  v roku 2006 v Turecku.
 
 
.