Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Slnečná fyzika

Napriek tomu, že na pozorovaní Slnka sa zúčastňuje niekoľko medziplanetárnych sond a významné astronomické zariadenia, vizuálne pozorovania Slnka majú neustále svoj odborný význam.

Základným typom pozorovania v oblasti slnečnej fyziky na hvezdárni sú vizuálne pozorovania slnečnej fotosféry, ktoré slúžia na určenie základných vlastností zmien slnečnej aktivity a tvoria základ pre získavanie ďalších charakteristík premenlivej činnosti Slnka a jej vplyvu najmä na geomagnetické pole Zeme.

Pozorovania sú vykonávané metódou projekcie obrazu Slnka na projekčný papier s priemerom 25 cm. Sú zasielané do koordinačného centra, ktorým je Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí. Údaje spracováva aj Slnečná sekcia SAS pri SAV. Kysucká hvezdáreň vykonáva tieto pozorovania od roku 1991.

Najvýznamnejšou spolupracujúcou inštitúciou v tejto oblasti je Royal Observatory of Belgium, kde denne prispievame pozorovaniami do Solar Influences Data analysis Center. Tieto pozorovania slúžia najmä na určovanie tzv. Wolfovho relatívneho čísla slnečných škvŕn, ako najstaršej a základnej charakteristiky slnečnej aktivity vo fotosfére.

Doplnkovým programom je pozorovanie slnečnej fotosféry voľnými očami - vyhlasovateľom programu je Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí. Tento program má za úlohu napr. zjednotiť rad pozorovaní v staroveku a stredoveku, keď ešte nebol známy ďalekohľad, so súčasnými pozorovaniami, a určiť tak slnečnú aktivitu v týchto dobách, zistiť fyziologické vlastnosti oka pri pozorovaní, určiť fyzikálne charakteristiky veľkých slnečných škvŕn.
Sme jediná hvezdáreň na Slovensku, ktorá systematicky vykonáva tieto pozorovania, spracováva ich a publikuje výsledky.

Od roku 2003 vykonávame fotografické pozorovania detailov zaujímavých slnečných škvŕn.

Snímka slnečnej forosféry zo dňa 22.04.2012.

Zdroj: NASA/SDO/HMI

Detail slnečnej škvrny.

Zdroj: SST/ Göran Scharmer, Mats Löfdahl; ISP, Royal Swedish Academy of Sciences