Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IX/2017

Premenné hviezdy:

Pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE B.R.N.O., MEDÚZA, a HERO tvorilo väčšinu odbornej činnosti v mesiaci september 2017. Celkovo bolo urobených 35 odhadov jasností premenných hviezd, ktoré sú uložené v databáze SPHE, z toho 5 svetelných kriviek je publikovaných v pozorovacom programe B.R.N.O. 
 
Jasnosť supernovy SN 2017 eaw  v galaxii NGC 6946 stále klesá  a  dostáva sa k hranici 16 mag.
 

August 2017

35 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
5 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
1 nových premenných hviezd bez záznamu v databázach SIMBAD a VSX. 
17 meraní publikovaných v databáze AAVSO.
24 monitoring SN 2017eaw, AG Dra, R CrB, TT CrB, RX And, SS Cyg, T CrB.

 

 

 

 

 

 

Medziplanétárna hmota:

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC  (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo získaných 31 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo získaných 28 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
Snímka z kamery AMOS v noci 8.9.2017. Jasná guľa vpravo je Mesiac, jasná dlhá čiara je svetelná stopa ISS, ostatné čiary sú meteory.
 
Snímka z kamery NFC v noci 29.9.2017. V septembri bolo len málo pekných nocí vhodných na takéto pozorovania.
 
Výsledky astrometrického pozorovania publikované v cirkulároch IAU MPC centra:
•  blízke priblíženie asteroidu 1989 VB
•  outburst kométy 29P/Schwassmann-Wachmann
•  objekt s kometárnou aktivitou P10Dm7l na NEOCP
 
Doplnkom bolo fotografovanie komét a deepsky objektov v rámci popularizácie astronómie.
 
 
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Napriek tomu, že je veľa dní, keď je povrch Slnka bez slnečných škvŕn, občas sa objavia výrazné skupiny škvŕn, ktoré sú často pozorovateľné aj voľnými očami bez použitia ďalekohľadov (s použitím vhodných filtrov, napr. zváračské sklo). O takomto prípade sme už písali napr. tu
 
Koncom augusta a začiatkom septembra sa na východnom disku Slnka objavili dve skupiny škvŕn, ktoré dostali označenie AR 2673 (alebo NOAA 12573) a AR 2674 (NOAA 12574). Počas zhruba dvoch týždňov sa zdanlivo posúvali po slnečnom disku (zdanlivý posun je spôsobený rotáciou Slnka) a zapadli za západným okrajom. Takéto veľké skupiny škvŕn majú tendenciu vydržať aj niekoľko rotácií Slnka. Jedna synodická otočka Slnka trvá 27,27 dňa (rotácia Slnka je diferenciálna, na rovníku rýchlejšia, ako na póloch). Preto sme očakávali, či zhruba po dvoch týždňoch sa znovu skupiny objavia na východnom okraji. A skutočne, 25.9.2017, sa skupiny znovu vynorili. Nie už také mohutné, ako mesiac predtým, napriek tomu výrazné.
 
 
Okrem fotografických pozorovaní slnečnej fotosféry a chromosféry pracoviská Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujú slnečnú aktivitu vo fotosfére aj vizuálne. Na Pozorovateľni ma malom diele v Žiline bolo uskutočnených 16 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo uskutočnených 13. Pozorovania slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline