Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť X/2017

Premenné hviezdy:

Pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE B. R. N. O., MEDÚZA a HERO tvorilo veľkú časť odbornej činnosti v mesiaci október 2017. Celkovo bolo urobených 35 odhadov jasností premenných hviezd, ktoré sú uložené v databáze SPHE, z toho 5 svetelných kriviek je publikovaných v pozorovacom programe B.R.N.O. 
 
 Október 2017
 
 35 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
 6     meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 3     nové premenné hviezdy bez záznamu v databázach SIMBAD  a  VSX. 
 17 meraní publikovaných v databáze AAVSO.
 17 monitoring  SN 2017eaw, R CrB, TT CrB, T CrB, RX And, SS Cyg, V1117 Her.
 
Jasnosť supernovy SN 2017 eaw v galaxii NGC  6946 sa dostala pod hranicu 16 mag. Veľmi zaujímavá je nová premenná hviezda UCAC4 722-072397 v poli V0828 Cyg, ktorá nemá žiadne záznamy o svojej premennosti v databázach VSX a SIMBAD. Je to hviezda typu DSCT s typickým tvarom  krivky, ktorým sa tieto premenné prezradia.
 
 

Medziplanétárna hmota:

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC  (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo získaných len 45 záznamov meteorov (technická porucha kamery), kamerou NFC bolo získaných 147 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
 
Výsledky astrometrického pozorovania publikované v cirkulároch IAU MPC centra:
- blízke priblíženie asteroidu 2012 TC4
- blízke priblíženie asteroidu 2003 UV11
- blízke priblíženie asteroidu (171576) 1999 VP11 
- nová kométa C/2017 T1 HEINZE
- nová kométa C/2017 T3 ATLAS
 

 

Aktivita Slnka:

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo uskutočnených 19 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste ich bolo uskutočnených 14. Pozorovania slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 
Doplnkom odbornej činnosti Krajskej hvezdárne v Žiline bolo fotografovanie komét a deepsky objektov v rámci popularizácie astronómie.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline