Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop (2017)
Prelom novembra a decembra už tradične patrí zábavno-vedomostnej súťaži ASTROSTOP. Krajská hvezdáreň v Žiline organizuje už 24. ročník tejto súťaže. 
 
Astrostop je vedomostná a tak trochu aj zábavná súťaž určená pre deti druhého stupňa základných škôl, členov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére. V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci vedomostný kvíz. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku skrývajúcu nejaký astronomický výraz. Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu.
 
V spolupráci s organizátormi v jednotlivých regiónoch Krajská hvezdáreň realizuje niekoľko samostatných kôl. 
 
Dňa 23.11.2017 sa v spolupráci s Astronomickou pozorovateľňou M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine konala súťaž ASTROSTOP pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Výsledky v pdf.
 
 
 
Dňa 24.11.2017 sa v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline konala súťaž ASTROSTOP pre okresy Žilina a Bytča. Výsledky v pdf.
 
 
 
Dňa 27.11.2017 sa v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste konala súťaž ASTROSTOP pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto. Výsledky v pdf.
 
 
 
Dňa 28.11.2017 sa v spolupráci s CVČ Elán a v priestoroch ZŠ Bystrická cesta Ružomberok konala súťaž ASTROSTOP pre okres Ružomberok. Výsledky v pdf.
 

 

Dňa 1.12.2017 sa v spolupráci s CVČ Liptovský Mikuláš konala súťaž ASTROSTOP pre okres Liptovský Mikuláš. Výsledky v pdf.
 

 

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým spoluorganizátorom jednotlivých regionálnych kôl súťaže, všetkým súťažiacim a ich pedagógom, za čas a úsilie, ktoré astronómii venujú. Víťazom srdečne blahoželáme! Veríme, že sa na jar opäť stretneme na súťaži "Čo vieš o hviezdach?".

 

Krajská hvezdáreň v Žiline