Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XI/2017

Premenné hviezdy:

Pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B. R. N. O., MEDÚZA, a HERO tvorilo väčšinu odbornej činnosti v mesiaci november 2017. Celkovo bolo urobených 12 odhadov jasností premenných hviezd, ktoré sú uložené v databáze SPHE.
 
November 2017
 
12 pozorovaní premenných hviezd celkovo
3 nové premenné hviezdy v katalógu SvkV
12   meraní publikovaných v databáze AAVSO
10   monitoring R CrB, TT CrB, T CrB, , SS Cyg, FO Aqr.
 

Nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni:

V katalógu nových premenných hviezd objavených na Slovensku (vedený pod SPHE) boli v novembri zaregistrované tri nové premenné hviezdy SvkV167, SvkV168 a SvkV169, objavené na Kysuckej hvezdárni.
Pri pozorovaní už známych premenných hviezd sa často stane, že pri analýze napozorovaných údajov objavíme novú ešte nezaregistrovanú premennú hviezdu. Tri vyššie spomenuté stálice patria práve do tejto kategórie. Pre publikovanie novej premennej hviezdy v katalógu SvkV potrebujeme dáta z dvoch pozorovacích nocí, ktoré potvrdia premennosť podozrivého objektu, prípadne stačí jedno vlastné pozitívne pozorovanie doplnené dátami z prehliadok oblohy dostupných na internete. Najpoužívanejšie projekty v tejto oblasti sú ASASSN,SWASP a CATALINA.
 
SvkV167 - zákrytová premenná hviezda typu EW s periódou 0,253 dňa; 14,3 – 14,9 mag. v poli ZZ Aur, už druhá po SvkV034 v tejto oblasti objavená na našej hvezdárni. Zatiaľ máme dostupné údaje z dvoch dní doplnené dátami s prehliadky ASASSN. Je vybraná ako jeden z hlavných cieľov pozorovacieho programu pre december 2017 až marec 2018.
SvkV168 - zákrytová premenná hviezda typu EW s periódou 0,543 dňa, 14,7 – 15,4 mag.. Nachádza sa v poli V2287 Cyg, dostupné dáta sú zo štyroch pozorovacích nocí doplnené informáciami z ASASSN.
SvkV169 – pulzujúca premenná hviezda typu HDST s periódou 0,0813 dňa, prekvapujúco jasná s magnitúdou 12,35 – 12,65 mag. v poli V0828 Cyg. Dáta sú dostupné z dvoch pozorovacích nocí doplnené údajmi s ASASSN.
 
Svetelná krivka SvkV167 Svetelná krivka SvkV168 Svetelná krivka SvkV169
 
Odkaz na katalóg SvkV - http://var.astro.cz/newsvkv.php
 
 
Medziplanetárna hmota:
 

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC  (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo počas 9 nocí získaných 124 záznamov meteorov a kamerou NFC bolo získaných 53 záznamov meteorov počas 10 nocí. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
Výsledky astrometrických meraní publikovaných v cirkulároch IAU MPC centra:
  • 3200 PHAETHON (viac napr v našom článku tu)
  • blízke priblíženie asteroidu 444584 2006 UK
 

Aktivita Slnka:

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo uskutočnených 13 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste ich bolo uskutočnených 7. Pozorovania slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 
Doplnkom odbornej činnosti Krajskej hvezdárne v Žiline bolo fotografovanie komét a deepsky objektov v rámci popularizácie astronómie.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline