Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
MPH

Pozorovanie medziplanetárnej hmoty patrí k tradičným odborným programom slovenskej astronómie. V tejto oblasti dosahovala aj v minulosti výrazné medzinárodné úspechy.

Pozorovanie komét

Kométy sú telesá, ktoré od vzniku slnečnej sústavy neprešli zásadnejšou štrukturálnou zmenou. Materiál, z ktorého sa skladajú, má vlastnosti, ktoré mala pôvodná hmlovina, z ktorej vzniklo Slnko a planéty. Preto ich výskumu astrofyzika venuje veľkú pozornosť. Vizuálne a fotografické pozorovanie komét slúži na určenie ich fyzikálnych vlastností, ako sú vizuálna jasnosť, priemer, dĺžka chvosta atď.

Meteorické roje

Kométy sú telesá zložené zo zmesi zamrznutých plynov a prachových častíc. Pri prelete centrálnych oblastí slnečnej sústavy dochádza topeniu ľadov a úniku častíc. Ak Zem pri obehu okolo Slnka narazí do takejto skupiny častíc, tie horia a sublimujú v jej atmosfére, vzniká úkaz, ktorý voláme meteor. Pozorovanie meteorov slúži na lepšie a hlbšie pochopenie procesov prebiehajúcich pri vzniku slnečnej sústavy, určenie priestorovej hustoty malýchvesmírnych telies v okolí dráhy Zeme, určenie procesu rozpadu komét a asteroidov, spresnenie dráhových elementov a gravitačných porúch, je využívané v kozmonautike.
 
 
 

Meteory zaznamenané celooblohovým kamerovým systémom počas maxima metorického roja Perzeidy 12.-13.08.2012. 

Zdroj: AGO Modra, Kysuce Observatory

 

Medziplanetárna hmota a jej výskum tvoria neoddeliteľnú súčasť odbornej činnosti Kysuckej hvezdárne. Hlavný podiel tvoria pozorovania meteorov kamerovým systémom, ktoré budú doplnené detegovaním ich rádiových odrazov  s využitím SDR technológie. Fotografovanie  komét a asteroidov a ich fotometria a astrometria dotvárajú súčasné aktivity v oblasti pozorovania medziplanetárnej hmoty našej inštitúcie. V blízkej budúcnosti by sme sa chceli zapojiť  do pozorovaní NEOCP a  získať svoj vlastný MPC kód.