Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Mesiac v roku 2018
„Supersplny“ a „mikrosplny“,  „Čierny Mesiac“, „Modrý Mesiac“,  „červený Mesiac“ a zatmenia.
 
O supersplnoch a mikrosplnoch Mesiaca sme na našich stránkach už niekoľkokrát písali, takže pojmy netreba vysvetľovať. V roku 2018 nastane jediný superspln (Mesiac v blízkosti perigea), a to 2. januára. Zimné super splny sú zaujímavejšie, ako letné, pretože Zem je bližšie pri Slnku a gravitácia Slnka priťahuje Mesiac bližšie k Zemi. V tomto období Mesiac môže byť až o 14% väčší a o 30% jasnejší ako pri mikrosplne (Mesiac v apogeu). Menej atraktívny mikrospln nastane 27. júla 2018.
 
O „Modrom Mesiaci“ hovoríme vtedy, keď v jednom kalendárnom mesiaci dôjde k dvom splnom.  Táto situácia nastane v januári (2.1. a 31.1.) a v marci (2.3. a 31.3.). Na zriedkavo sa vyskytujúce situácie v niektorých krajinách je zaužívaný termín „raz za modrý mesiac“, u nás používame vetu „raz za uhorský rok“.
 
Sporadicky sa stane, že vo februári nenastane spln Mesiaca. Vtedy hovoríme o „Čiernom Mesiaci“. Absencia splnu nastane práve vo februári 2018.
 
Čierny Mesiac a Modrý Mesiac sú pojmy vyjadrujúce štatistickú výnimočnosť výskytu splnu počas kalendárneho mesiaca. S reálnou farbou nemá nič spoločné. Pre úplnosť ale treba uviesť, že skutočná farba Mesiaca na oblohe sa môže niekedy líšiť. 
Podľa zachovaných údajov z roku 1883 po výbuchu sopky Krakatoa vo vysokých vrstvách našej atmosféry mikročastice prachu zo sopky rozptýlili červené svetlo a modré prepustené svetlo spôsobilo pozorovaný modrastý Mesiac.
 
Pri východe a západe má Mesiac inú farbu, ako keď vystúpi vysoko nad horizont. Je to spôsobené rozptylom a lomom svetla v hustejších vrstvách atmosféry Zeme. Mesiac má vtedy žltú až oranžovú farbu. 
 
Mesiac mení farbu aj pri jednom mimoriadnom úkaze – pri zatmení Mesiaca. Počas čiastočného zatmenia časť disku Mesiaca, ktorá vstúpi do tieňa Zeme, stmavne. Po vstupe celého Mesiaca do tieňa Zeme, počas úplného zatmenia, môže mať Mesiac tehlovo červenú až hnedú farbu. 
 
31. januára nastane úplné zatmenie Mesiaca, u nás však nebude pozorovateľné. Hneď po východe Mesiaca (15:47 UT) budeme môcť pozorovať jeho výstup z polotieňa (do 16:37 UT). Najmä na fotografiách bude mať horná časť disku Mesiaca trošku tmavšiu farbu. Úplné zatmenie Mesiaca budeme môcť pozorovať 27.7.2018. Začiatok čiastočného zatmenia nastane 18:25 UT hneď po východe Mesiaca. Začiatok úplného zatmenia nastane o 19:30 UT, maximum o 20:22 UT, koniec úplného zatmenia nastane o 21:13 UT, koniec čiastočného zatmenia o 22:19 UT, koniec polotieňového zatmenia o 23:28 UT. 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline