Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Nová kométa C/2017 T1 Heinze (2018)
Najťažšie v kometárnej astronómii je predpovedať priebeh jasnosti novoobjaveného telesa. Optimistická predpoveď astronómov hovorí, že začiatkom januára 2018 budeme môcť aj malými ďalekohľadmi na večernej oblohe pozorovať novú kométu – C/2017 T1 (Heinze).
 
Kométu objavil Ari Heinz v rámci programu ATLAS (Asteroid Terrestrial – impact Last Alert System; Schmidtov 50 cm, f/2 ďalekohľad na observatóriu Mauna Loa), ako difúzny objekt asi 18,2 magnitúdy. Dráha bola určená ako blízka parabole (e = 1,00052) so sklonom 96,83°(retrográdny pohyb). Perihéliom dráhy vo vzdialenosti 0,5807 AU od Slnka prejde kométa 21. februára 2018. Tieto parametre prakticky definujú objekt ako novú kométu z Oortovho oblaku, ktorá je pri Slnku po prvýkrát. To favorizuje kométu ako objekt pokrytý svetlými, exotickými, doteraz nesublimovanými ľadmi a v najoptimistickejšej verzii predpovedá jej jasnosť pri najbližšom priblížení k Zemi do hranice pozorovateľnosti binokulárom.
 
Kométa bola pri objave v súhvezdí Hydry, no s postupným približovaním k Zemi sa bude čoraz rýchlejšie presúvať cez Raka a Rysa do Žirafy. Začiatkom januára 2018 v polohe najbližšie k Zemi (4.1.2018, 0,221 AU) by mala mať jasnosť asi 8,8 magnitúdy a veľmi rýchly denný pohyb voči hviezdam (asi 7° denne, t.j. 17,5´ - 58% priemeru Mesiaca za hodinu). Vtedy bude kométa pozorovateľná vysoko nad horizontom od konca večerného súmraku až do východu Mesiaca vo fáze pár dní po splne. Ďalšie lokálne maximum (asi 8,9 mag.) dosiahne kométa tesne pred prechodom perihéliom, 17.februára 2018, avšak za oveľa horších geometrických podmienok.
 
Presné polohy kométy C/2017 T1 (Heinze) sú dostupné na stránke JPL Horizons. Pozorovania binokulárom (najmenej 10x50) odporúčame začať po (prvom) januárovom splne Mesiaca a pokračovať až do začiatku druhej dekády mesiaca. V nasledujúcom období prekáža rastúci Mesiac a polohy kométy nízko nad severozápadným horizontom.
 
Na ďalšie stretnutia s kométami sa môžeme tešiť aj v budúcom roku. V júli sa do dosahu binokulárov dostane nová kométa C/2017 S3 (Pannstars), asi 7 mag.; po nej postupne od júla až do konca septembra periodická kométa 21P/Giacobini-Zinner (až 6 mag.) a od októbra až do konca roka periodická kométa 46P/Wirtanen (až 3 mag, možno pozorovateľná aj voľným okom!) Samozrejme dúfame, že dovtedy budú objavené aj nové jasné kométy. Od pozorovania posledných, neozbrojeným okom pozorovateľných komét (v r.1996 Hyakutake a v r. 1997 Hale-Bopp) už ubehli dve desaťročia, čo už je na hranici dlhodobého štatistického priemeru.
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline