Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XII/2017

Premenné hviezdy:

Pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE -  B.R.N.O.,  MEDÚZA,  a HERO  tvorilo väčšinu  odbornej činnosti v decembri 2017. Celkovo bolo urobených 15 odhadov jasností premenných hviezd, ktoré sú uložené v databáze SPHE.
 

December 2017

 15      pozorovaní premenných hviezd celkovo.
 19      meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
  2       nové premenné hviezdy publikované a schválené  v katalógu  VSX  AAVSO. 
  4       merania publikované v databáze AAVSO.
  8       monitoring   R CrB, TT CrB, T CrB, TT Ari.
 

Nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni:

V katalógu nových premenných hviezd VSX, ktorý je vedený pod AAVSO, boli zaregistrované v decembri dve nové premenné hviezdy SvkV131 a SvkV131, ktoré boli objavené na Kysuckej  hvezdárni. Obe nové premenné hviezdy sa nachádzajú v poli už známej hviezdy V2287 Cyg a objavené boli práve pri jej sledovaní a  spracovaní údajov. Ďalším krokom, ktorý nasledoval po objave, bol výpočet elementov a periódy nových premenných hviezd a zaregistrovanie v katalógu SvkV pod SPHE ČAS. Do našich pozorovaní sme následne  implementovali nové dáta získané prehliadkami oblohy ASASSN a SWASP  kvôli zvýšeniu presnosti výpočtov a publikovali nové objavy v databáze VSX  AAVSO – Americkej asociácie pozorovateľov premenných hviezd. Po absolvovaní schvaľovacieho procesu sú hviezdy v katalógu VSX vedené ako už známe premenné hviezdy pre pozorovateľov na celom svete a dostali sme ponuku publikovať tieto objavy aj na OPEN EUROPEAN JOURNAL ON VARIABLE STARS.
 
Nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni a publikované vo VSX:
 
SvkV132 - zákrytová premenná hviezda s periódou 0,296905 dňa, 15,09 – 15,85 mag. typu EW v poli V2287 Cyg.
SvkV131 - pulzujúca premenná hviezda typu HDST s periódou 0,07672 dňa, 14,5 – 15 mag. Objavená v poli V2287 Cyg.
 
Odborné pozorovania na Kysuckej hvezdárni  publikované na AAVSO sú verejne prístupné všetkým záujemcom na celom svete  - výpis za december nájdete na konci článku.
 

Medziplanetárna hmota:

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC  (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo v decembri 2017 získaných 317 záznamov meteorov, z toho až 236 počas maximovej noci meteorického roja Geminidy 13.12.2017. Kamerou NFC nebola v tomto mesiaci v prevádzke. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
Výsledky astrometrických meraní  publikovaných  v cirkulároch IAU MPC centra:
- 60558 ECHECLUS
- blízke priblíženie nového asteroidu 2017 XS
- blízke priblíženie nového asteroidu 2017 XH1
 

Aktivita Slnka:

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo uskutočnených 13 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste ich bolo uskutočnených 5. Pozorovania slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 
Doplnkom odbornej činnosti Krajskej hvezdárne v Žiline bolo fotografovanie komét a deepsky objektov v rámci popularizácie astronómie.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline
 
Odborné pozorovania na Kysuckej hvezdárni publikované na AAVSO - výpis za december:

Date

Star name

 # obs.

User

Purpose

------------

----------------------------------

---------

---------

-----------

2.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

2.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

4.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

4.12.2017

R CRB

86

Educator

Education

4.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

5.12.2017

RX AND

302

Stu

Analysis

5.12.2017

RX AND

302

Stu

Analysis

5.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

6.12.2017

SS CYG

31

Pro

Analysis

6.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

6.12.2017

2017EAW

37

Stu

Analysis

7.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

8.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

11.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

11.12.2017

SS CYG

31

Stu

Figure

11.12.2017

KIC 8462852

176

Am

Analysis

14.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

15.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

17.12.2017

T CRB

93

Pro

Analysis

18.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

18.12.2017

SS CYG

1

Stu

Education

18.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

20.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

20.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

22.12.2017

OV BOO

687

Stu

Analysis

23.12.2017

SS CYG

31

Educator

Analysis

23.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

24.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

26.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

26.12.2017

KIC 8462852

176

Am

Analysis

27.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

27.12.2017

T CRB

93

Pro

Analysis

27.12.2017

V745 SCO

4

Stu

Analysis

27.12.2017

T CRB

93

Stu

Analysis

29.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis

29.12.2017

KIC 8462852

176

Am

Analysis

31.12.2017

FO AQR

5

Pro

Analysis


Krajská hvezdáreň v Žiline