Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
100 rokov od narodenia významného astronóma Antonína Mrkosa (2018)
Antonín Mrkos
(* 27. január 1918, Střemchoví, súčasť obce Dolní Loučky - † 29. máj 1996, Praha)
 
Doc. RNDr. Antonín Mrkos, CSc. bol český astronóm, ktorý časť svojej astronomickej praxe pôsobil na Slovensku. Na strednej škole sa viac zaujímal o chémiu, ako o hviezdy. Po maturite na gymnáziu v Tišnove vyštudoval učiteľský ústav a pracoval ako učiteľ vo viacerých českých obciach. Astronómiu vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte slovenskej univerzity v Bratislave.
 
Domovom sa mu stali na mnoho rokov Vysoké Tatry. V astronomickom observatóriu na Skalnatom Plese pôsobil v povojnových rokoch od roku 1946 do roku 1950. Potom až do roku 1961 pôsobil na observatóriu na Lomnickom Štíte, kde pracoval aj ako meteorológ, aj ako zdatný horolezec a člen horskej služby. Podieľal sa na záchrane asi stovky ľudí. Počas svojho pôsobenia na Lomnickom štíte si zaznamenal 670 výstupov, keďže v tom čase ešte lanovka na vrchol nepremávala. Ako prvý československý vedec sa v rokoch 1957 – 1959 a 1961 – 1963 zúčastnil na dvoch sovietskych expedíciách do Antarktídy, zameraných predovšetkým na pozorovanie polárnej žiary, meteorov, umelých družíc a objektov na oblohe. Na krátky čas tvorili so slovenskou astronómkou Ľudmilou Pajdušákovou manželský pár. Bol objaviteľom a spoluobjaviteľom 273 planétok a 13 komét.
 

Po skončení práce na Slovensku pracoval na viacerých miestach Českej republiky. Bol docentom na Matematicko – fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej, kde prednášal astronómiu. Učil aj na Univerzite v Českých Budějoviciach. V roku 1965 nastúpil na hvezdáreň na Kleti pri Českých Budějoviciach, kde mal vybudovať profesionálne observatórium. Observatórium tam síce už bolo, ale bez ďalekohľadu. Ten následne zostrojil A. Mrkos, vrátane vybrúsenia 65 cm šošovky. Aj tu zameral svoju odbornú prácu na pozorovanie malých telies slnečnej sústavy. Kométy a planétky naplnili jeho odbornú prácu na celý život. Na počesť Antonína Mrkosa nesie jedna z objavených planétok aj meno (1832) Mrkos. Je objaviteľom a spoluobjaviteľom 13. komét, ktoré sú po ňom aj pomenované. Jedna z pražských ulíc v Prahe – Velké Chuchli nesie meno Mrkosova.
 
Antonín Mrkos zomrel náhle, 29. mája 1996 v Prahe vo veku 78 rokov. Pochovaný je v Dolních Loučkách .
 
Ing. Anton Šiser, Krajská hvezdáreň v Žiline