Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť I/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd bolo spresňovanie elementov nových objektov objavených na Kysuckej hvezdárni dátami získanými vlastnými pozorovaniami a taktiež použitím údajov dostupných v databázach získaných pri rôznych prehliadkach oblohy. 
 
Január 2018 
 18    pozorovaní premenných hviezd celkovo.
  7     meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
  3     nové premenné hviezdy publikované a schválené v katalógu VSX AAVSO. 
  8     meraní publikovaných v databáze AAVSO.
 
 V katalógu nových premenných hviezd VSX, ktorý je vedený pod AAVSO, boli zaregistrované v januári tri nové premenné hviezdy SvkV107, SvkV116 a SvkV169, ktoré boli objavené na Kysuckej hvezdárni. Nové premenné hviezdy sa nachádzajú v poli už známych hviezd V0401 Gem a V0828 Cyg a objavené boli práve pri ich sledovaní a spracovaní údajov.
 
Nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni a publikované vo VSX.
  SvkV107 - zákrytová premenná hviezda s periódou 0.39386 dňa , 14.04 - 14.53 V mag. typu EW v poli V0401 Gem.
  SvkV116 – zákrytová premenná hviezda s periódou 0.32697 dňa , 13.57 - 13.94 V mag. typu EW v poli V0401 Gem
    SvkV169 - pulzujúca premenná hviezda typu HDST s periódou 0.081291 dňa , 12.43 - 12.65 V mag. Objavená v poli V0828 Cyg.
 
Fotometria dvoch nov, objavených na južnej oblohe v januári 2018. V oboch prípadoch ďalekohľadom iTelescope T17.
    
Nova Muscae 2018 – nová hviezda s jasnosťou 7 mag., objavil 14.1.2018 Rob Kaufman (Bright, Victoria, Australia) v súhvezdí Mucha.   Nova Cir 2018 – nová hviezda s jasnosťou 9,1 mag., objavil 19.1.2018 John Seach (Chatsworth Island, New South Wales, Australia) v súhvezdí Kružidlo.
 

Medziplanétárna hmota:

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo počas 11 nocí získaných 135 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo počas 5 nocí získaných 18 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 

Výsledky astrometrických meraní publikovaných v cirkulároch IAU MPC centra:
-  Asteroid 2018 AH (viac tu)
Kométa C/2018 A3 (ATLAS) 
 
Kométa C/2018 A3 (ATLAS) bola objavená 10. januára 2018 ako objekt s jasnosťou 18,7 mag. a vlastným pohybom 0,5´´/1´. Perihéliom prejde teleso 12. januára 2019, maximálna jasnosť by mohla dosiahnuť ~ 15 mag. Sklon dráhy kométy k ekliptike je veľmi vysoký - inklinácia objektu je okolo 140°, takže za rok môžeme kométu pozorovať vysoko na severnej oblohe s deklináciou viac ako 70°.
 
 

 Aktivita Slnka:

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo uskutočnených 11 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste ich boli uskutočnené 4. Pozorovania slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 
Doplnkom odbornej činnosti Krajskej hvezdárne v Žiline bolo fotografovanie komét a deepsky objektov v rámci popularizácie astronómie.
 

Rozhranie súhvezdí Blíženci, Orión a Jednorožec. V pravom dolnom rohu je komplex hmlovín Rozeta okolo otvorenej hviezdokopy NGC 2251, naľavo hore je otvorená hviezdokopa NGC 2251 obklopená hmlovinami so známym Vianočným stromčekom a premennou hviezdou S Mon, hore sú hmloviny Sh 2-255 a Sh 2-261, jasná hmlovina NGC 2175 s vejárom IC 433 - pozostatkom po výbuchu supernovy pred 5000 rokmi.
 
(Canon 450Da,Canon 1.8/50mm, cl. 3.5, 15.01.2018, 19h47m Seč, 34 x 240 s. Vixen Photoguider.)
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline