Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" (2018)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami, vyhlásila už 33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Deti materských, základných a umeleckých škôl v nej do svojich prác preniesli svoje predstavy na tému Vesmír.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline organizovala dve samostatné regionálne kolá súťaže, pre okresy Žilina a Bytča a Kysucké Nové Mesto a Čadca. Aj napriek tohtoročnej dlho zúriacej chrípkovej epidémii, ktorá priebežne zatvárala školy po celom kraji, sa nám tejto do obľúbenej súťaže zapojilo dovedna 1110 menších a väčších umelcov so svojimi výtvarnými prácami. Súťažilo sa v piatich kategóriách a za každý región vybratých 25 postupujúcich do celoslovenského kola súťaže.
 
Vernisáž výstavy víťazných výtvarných prác z regiónov Žilinska a Bytčianska sa uskutočnila 27.februára 2018  v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline, v Makovického dome v Žiline. Vernisáž bola spojená s odovzdávaním diplomov a cien autorom prác, ktoré boli vybrané do celoslovenského kola výtvarnej súťaže. Víťazné práce skrášľovali priestory výstavnej miestnosti do 8.marca 2018.
 
Vyhodnotenie súťaže z regiónu Kysúc, sa uskutočnilo v piatok 9. marca 2018 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste. Ocenení autori si v sprievode svojich blízkych prišli prevziať diplomy a ceny, ktoré ich snáď budú v ešte viac motivovať do ďalšej umeleckej práce. O slávnostnú atmosféru sa postarali pedagógovia z ZUŠ v Kysuckom N. Meste, Mgr. Alena Ďuriaková a DiS.art. Adam Paskuda, ktorý si pre účastníkov vernisáže a otvorenia výstavy víťazných prác pripravili krásne hudobné vystúpenie. Výstava ocenených prác bude nainštalovaná v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste do 23.marca 2018. 
 
Všetky postupujúce práce z našich regiónov nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole. Celá fotogaléria víťazných prác.
 
Radi by sme poďakovali všetkým ostatným nádejným umelcom, ktorí v tvrdej konkurencii tohto roku neuspeli. Budeme držať palce budúci rok! V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým pedagógom, ktorí sa deťom venujú a formujú z nich mladých aktívnych umelcov.
 

Kysucké Nové Mesto a Čadca

 

Žilina a Bytča

1. kategória
Alexandra Budošová, MŠ- F.Kráľa, Čadca, „Mliečna cestička“
Kristína Valiková, MŠ Lesnická, Krásno nad Kysucou, „Vesmírkové slniečko“
Michaela Smiešková, MŠ - E.A.Cernana,Vysoká nad Kysucou, „Ideme do vesmíru“
Nikolas Štancel, MŠ Skalité –Ústredie Skalité, „Vesmír“
Timea Nečedová, ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, „Kamarát z vesmíru“
 
1. kategória
Michaela Večerková, MŠ Puškinova, Žilina „Expedícia na Mars“
Jakub Škrobian, ZŠ s MŠ Školska, Žilina „Kozmonaut na prieskume“
Lujza Hoterová, Evanjelická MŠ Lichardova, Žilina, „Vesmír“
Matias Klocáň, MŠ Sokolská, Strečno, „Kozmonauti“
Matej Pleva, MŠ  Mudrochova, Rajec, „Vesmír v rozprávke“
 
 
 
2. kategória
Jana Nemcová, ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou, „Vesmírna galaxia“
Samuel Majtán, ZŠ Rudina, „Slnečný mimozemšťan“
Simonka Ščevková, ZŠ s MŠ Radôstka, „Rušná galaxia“
Soňička Potočárová, ZŠ s MŠ Oščadnica, Rodina „Kvietočkovcov na výlete“
Viktória Stopková, ZŠ s MŠ Radôstka, „Vesmírne Zviera“
 
2. kategória
Simona Záthurecká, ZŠ Jarná, Žilina, „Mimozemšťan“
Martin Baláž, ZŠ Ďurčina, „Pred štartom“
Ella Gelatíková, ZŠ Javorku, Žilina, „Kozmonaut a mimozemšťania“
Boris Zvarík, ZŠ Jarná, Žilina „Kozmonauti“
Alexandra Michnicová, ZŠ Lichardova, Žilina, „Slnečné erupcie“
 
 
 
3. kategória
Andrea Žilková, ZŠ s MŠ Nábrežná, Kysucké N. Mesto, „Vesmír detskými očami“
Daniela Žilková, ZŠ Nábrežná, Kysucké N. Mesto, „Slnečná sústava“
Lucia Papučíková, ZŠ Dolinský potok, Kysucké N. Mesto, „Abstrakcia“
Matej Pečarka, ZŠ s MŠ Oščadnica, „Potulky vesmírom“
Sarah Urbánkova, ZŠ s MŠ Rudinská, „Vesmírna ilúzia“
 
3. kategória
Petra Škokorová, ZŠ Ul. Mieru, Bytča, „Malý princ“
Valentína Stoilová, ZŠ Nám. Mladosti , Žilina, „Vesmírne rastliny“
Seungeun Jung, ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, „Život vo vesmíre“
Kristína Kypusová, ZŠ Karpatská, Žilina, „Vesmírna poézia“
Eliška Zbranková, ZŠ Jarná, Žilina, „Vesmírna kalamita“
 
 
 
4. kategória
Branislav Badžgoň, ZUŠ Krásno nad Kysucou, „Mimozemšťan v modrom“
Ema Bilovodská, SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina, „Cesta vesmírom“
Gréta Štefáková, ZUŠ Krásno nad Kysucou, „Robot“
Martina Marcová, ZUŠ M.R.Štefánika, Turzovka, „Na návšteve“
Nina Čimborová, ZUŠ – M.R. Štefánika, Čadca, „Planéta farieb“
 
4.kategória
Veronika Vaňová, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, „Vesmírny autoportrét“
Michaela Pasnišinová, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, „Kozmonauti“
Kristína Mikulová, ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina, Kozmonaut“
Anna Kukučiková, SZUŠ Ružová, Žilina, „Kozmonaut“
Kristína Melová, SZUŠ Ružová, Žilina, „Vesmírna mela“
 
 
 
5. kategória
Aneta Macurová, ZUŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina, „Vesmírne dobrodružstvo“
Karin Horníková, ZUŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina, „Veľkosť vesmíru“
Klára Straková ,ZUŠ M.R. Štefánika, Čadca, „Xénya“
Sabína Gomolová, ZUŠ M.R.Štefánika, Čadca, „Kráľovná vesmíru“
 
5.kategória
Petra Tvrdá, ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina, „Návšteva vo vesmíre“
Mária Kocifajová, ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina, „Vesmír“
Martin Danko, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, „Pohľad z kozmu“
Martin Káčer, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, „Galaxia“
Filip Šulgan, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, „Meteority“
     
Krajská hvezdáreň v Žiline