Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť II/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd bolo spresňovanie elementov nových hviezd s premennou aktivitou, objavených na Kysuckej hvezdárni. Na tento účel sa použili naše dáta získané pri pozorovaní a dáta získané prehliadkami oblohy, ktoré sú dostupné v databázach získaných prehliadkach oblohy  SWASP, ASASSN, ASAS 3. 
Február 2018 
 
 7   pozorovaní premenných hviezd celkovo.
 3   merania publikované v databáze B.R.N.O. 
 2   premenné hviezdy v katalógu SPHE SVKV.
 
V katalógu nových premenných hviezd SVKV, ktorý je vedený pod SPHE, boli vo februári zaregistrované dve nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej  hvezdárni - SvkV172 a SvkV173. Nové premenné hviezdy sa nachádzajú v poli už známych hviezd V0401 Gem  a  HAT-P-56b a objavené boli práve pri  ich sledovaní a spracovaní údajov. Po objave nasledoval výpočet elementov, periódy a zaregistrovanie v katalógu SvkV pod SPHE ČAS. Kvôli zvýšeniu presnosti elementov sme do našich pozorovaní následne implementovali nové dáta získané prehliadkami oblohy ASASSN a SWASP.  Prekvapením je chovanie hviezdy SvkV173, v škále okolo 4897 dní  (taká je celková doba sledovania tejto premennej  - zaslúžili sa o to dáta s ASASSN, SWASP a ASAS 3) je možné sledovať pokles a následné zvýšenie celkovej jasnosti tejto hviezdy. Príčinou je pravdepodobne fyzická premenlivosť jednej zložky tejto zákrytovej premennej hviezdy. Určite budú nasledovať ďalšie pozorovania.
 

Nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni a publikované vo VSX.

SvkV172 - zákrytová premenná hviezda s periódou 0.371829 dňa , 15.3 - 16 mV typu EW v poli V0401 Gem.
SvkV173 - zákrytová premenná hviezda s periódou 0.397937  dňa , 11.8 - 12.1 mV  typu EW v poli HAT-P-56b. 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo počas 16 nocí získaných 95 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo počas 13 nocí získaných 79 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
Výsledky astrometrických meraní  publikovaných  v cirkulároch IAU MPC centra:
• (276033) 2002 AJ129
• 2018 CB (viac sa dočítate v samostatnom článku - link)
• 2017 VR12
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo vo februári 2018 uskutočnených 15 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 14 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 
 
 
 
Merania z Kysuckej hvezdárne v  databáze AAVSO použité ostatnými pozorovateľmi:

1.2.2018

OV BOO

687

Pro

Analysis

1.2.2018

OV BOO

687

Pro

Analysis

2.2.2018

OV BOO

687

Pro

Analysis

2.2.2018

RX AND

302

Stu

Analysis

4.2.2018

FO AQR

5

Pro

Analysis

4.2.2018

PNV J13532700-6725110

2

Stu

Analysis

6.2.2018

T CRB

94

Pro

Analysis

6.2.2018

KIC 8462852

176

Other

Analysis

7.2.2018

SS CYG

31

Stu

Education

7.2.2018

PNV J13532700-6725110

2

Stu

Analysis

8.2.2018

 R CRB

87

Am

Analysis

8.2.2018

R CRB

87

Am

Analysis

8.2.2018

SS CYG

31

Stu

Analysis

10.2.2018

T CRB

94

Pro

Analysis

10.2.2018

KIC 8462852

176

Am

Analysis

16.2.2018

N CIR 2018

2

Pro

Analysis

17.2.2018

V745 SCO

4

Pro

Analysis

17.2.2018

PNV J11261220-6531086

4

Pro

Analysis

17.2.2018

V5853 SGR

4

Pro

Analysis

19.2.2018

PNV J13532700-6725110

2

Stu

Analysis

21.2.2018

KIC 8462852

176

Other

Other

21.2.2018

MASTER OT J010603.18-744715.8

1

Pro

Analysis

21.2.2018

TT ARI

474

Pro

Analysis

21.2.2018

PNV J11261220-6531086

4

Pro

Analysis

21.2.2018

PNV J13532700-6725110

2

Pro

Analysis


Krajská hvezdáreň v Žiline