Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Deň hvezdární a planetárií v Žiline (2018)
Posledná zimná nedeľa v roku zvykne byť na Slovensku i v okolitých krajinách venovaná prezentácii odbornej a popularizačnej činnosti špecializovaných osvetových zariadení – hvezdární a planetárií. Táto tradícia, vznikla z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii v prvej polovici 90-tych rokov minulého storočia. U nás sa táto iniciatíva obvykle prejavovala ako deň otvorených dverí pre verejnosť z okruhu pôsobnosti hvezdárne či planetária, v priebehu ktorého sa návštevníci mohli oboznámiť s výsledkami odbornej činnosti, zažiť pútavé praktické ukážky,  ale aj dozvedieť sa množstvo zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. Od roku 2014 zastrešuje naše národné metodické centrum Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove toto podujatie pod názvom Deň hvezdární a planetárií.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na nedeľu 18.3.2018 pripravila v rámci Dňa hvezdární a planetárií dve podujatia na pozorovateľni Krajskej hvezdárne Na Malom diele v Žiline: predpoludňajšie pozorovanie slnečnej fotosféry (10:00 – 12:00) a večerné pozorovanie oblohy (18:00 – 20:00). Nutnou podmienkou podujatí je priaznivé počasie – bezoblačná obloha. Vstup na obe časti Dňa hvezdární a planetárií 2018 je voľný!
 
 
Viac o tomto celoslovenskom podujatí nájdete na stránke dhp2018.szaa.org
 
Krajská hvezdáreň v Žiline