Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2018)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila už 28. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilnského samosprávneho kraja, v spolupráci s partnerskými organizáciami z jednotlivých regiónov, zastrešuje prípravu a realizáciu regionálnych a krajských kôl naprieč žilinským krajom.
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia
 
V regionálnych kolách si súťažiaci zmerali sily vo vedomostnom teste, v riešení slepej mapy a v ústnej odpovedi. Postup do krajského kola si zabezpečili najlepší traja súťažiaci za každý okres, poliaľ získali nadpolovičný počet bodov, tj. aspoň 43. Víťazom a postupujúcim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v krajskom kole!
 
Regionálne kolo pre okres Liptovský Mikuláš sa konalo 19. 3. 2018 v spolupráci s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okres Ružomberok sa konalo 20. 3. 2018 v spolupráci s CVČ Elán a ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Žilina a Bytča sa konalo 21. 3. 2018 v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Martin a Turčianske Teplice sa konalo 22. 3. 2018 v spolupráci s Astronomickou pozorovateľnou M.R.Štefánika v Martine. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.

Regionálne kolo pre okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca sa konalo 27. 3. 2018 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.

 
 
Regionálne kolo pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín sa konalo 28. 3. 2018 v priestoroch CSŠ A. Radlinského a v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom v D. Kubíne. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Súťaž v Žilinskom kraji organizuje Krajská hvezdáreň v Žiline, v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline. Krajské kolo súťaže sa bude konať v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline, (A.Bernoláka 47, Žilina) a to pre jednotlivé kategórie v nasledovných termínoch:
1. kategória - v utorok 23. 4. 2018 o 9:00
2. kategória - v stredu 25. 4. 2018 o 9:00
3. kategória - v piatok 26. 4. 2018 o 9:00
Súťaž prebehne v štyroch súťažných kolách – vedomostný test, slepá mapa, príklady a ústna odpoveď. V každej kategórií postupujú prví traja umiestnení súťažiaci do celoslovenského kola.
Predpokladaný čas ukončenia podujatia je 13:00 hod. Súťažiaci si so sebou prinesú písacie potreby, kalkulačku a desiatu. U žiakov ZŠ žiadame o primeraný pedagogický sprievod.
Pozvánku v .pdf nájdete tu.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline