Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť III/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd bolo ich pozorovanie v programoch Sekcie premenných hviezd a exoplanét SPHE, B.R.N.O., MEDÚZA, HERO a spresňovanie elementov nových hviezd s premennou aktivitou, objavených na Kysuckej hvezdárni. Na tento účel sa použili naše dáta získané pri pozorovaní a dáta získané prehliadkami oblohy, ktoré sú dostupné v databázach získaných pri prehliadkach oblohy SWASP, ASASSN, ASAS 3. 
 
Marec 2018  
31 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
10 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
2 premenné hviezdy v katalógu SPHE SVKV. 
 
V katalógu nových premenných hviezd SVKV, ktorý je vedený pod SPHE, boli vo februári zaregistrované dve nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni - SvkV175 a SvkV176. Nové premenné hviezdy sa nachádzajú v poli už známej hviezdy V0960 Cep a objavené boli práve pri jej sledovaní a spracovaní údajov. Po objave nasledoval výpočet elementov, periódy a zaregistrovanie v katalógu SvkV pod SPHE ČAS. Kvôli zvýšeniu presnosti elementov sme do našich pozorovaní sme následne implementovali nové dáta získané prehliadkami oblohy ASASSN a SWASP. 
 
  
25. marca 2018 sa podarilo pri pozorovaní premennej hviezdy IM Aur zachytiť tranzient hviezdy UCAC4 682-034520. Pravdepodobne sa jedná o erupciu červeného trpaslíka, čo naznačuje farebný index hviezdy 1.34. Neďaleko (14´´) sa nachádza zdroj röntgenového žiarenia 1RXS J051236.0+461722.
 
 
Nova PNV J17244011-2421463 - 12. februára 2018 objavil Tadashi Kojima (Gunma-ken, Japan) novú hviezdu v súhvezdí Hadonosa v zaujímavej oblasti neďaleko známej Barnardovej tmavej hmloviny B72, známej tiež ako Hadia hmlovina. Jasnosť v dobe objavu ~ 12 mag.
 
Nova Carinae 2018 - ASASSN-18fv - objavená v prehliadke ASASSN 21.03.2018 blízko známej hmloviny pri hviezde Eta Carinae.
 
 
Nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni a publikované vo VSX:
   

 

SvkV175 - zákrytová premenná hviezda s periódou 0.316402 dňa, 14.3 – 14.9 mV typu EW v poli V0960 Cep

 

 

SvkV176 - zákrytová premenná hviezda s periódou 0.277930 dňa, 14.6 – 15.4 mV typu EW v poli V0960 Cep

 
 

Medziplanétárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo počas 21 nocí získaných 173 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo počas 16 nocí získaných 86 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
Výsledky astrometrických meraní publikovaných v cirkulároch IAU MPC centra:
• 2018 DH1
• C/2018 E1 (ATLAS)
 
Za marec 2018 bolo 16 meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO, použitých ostatnými pozorovateľmi na svete.
 
 
 
 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v marci 2018 uskutočnených 20 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 18 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Z 18 dní sa na Slnku objavila malá skupina škvŕn iba 19.3.2018.
 
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline