Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Medzinárodný deň Zeme (2018)

Tlačová správa

22. apríla oslavuje „meniny“ naša planéta Zem. Pôvodne tento sviatok symbolizoval príchod jari a oslavy sa konali pri príležitosti jarnej rovnodennosti 21. marca. V súčasnosti chcú ľudia z celého sveta upozorniť na zhoršujúci sa stav prírodného prostredia na našej planéte a spoločným úsilím dosiahnuť jeho zlepšenie. Cieľom tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života od cenných daroch Zeme, ktoré je potrebné chrániť.  
 
Alarm na záchranu našej planéty sa spustil v roku 1970, keď vedci na snímkach Zeme z vesmíru pozorovali poškodenie jej atmosféry. V USA sa uskutočnilo množstvo demonštrácií so zámerom upozorniť na tento problém a s cieľom zachrániť našu planétu. Ekológovia vyzvali ľudí k spoločnému celosvetovému úsiliu v tomto smere. A to sa aj podarilo. V nasledujúcich rokoch sa iniciatíva Dňa Zeme postupne šírila aj do zahraničia a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme, ktorý oslavuje viac ako miliarda ľudí po celom svete.
 
Pri  príležitosti osláv Dňa Zeme sa aj Krajská  hvezdáreň v Žiline zapája do propagácie tohto významného dňa. V spolupráci s Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline budú v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste  v piatok 20. apríla 2018 pre návštevníkov pripravené série vstupov na tému „Aby sme dýchali čistý vzduch“, ktoré budú prebiehať v doobedňajších hodinách. Zaujímavé budú  aj prednášky RNDr. Znášika  s názvom „Globálne otepľovanie“ a „Voda vo vesmíre“. V priebehu dňa bude v kupole hvezdárne pripravené pozorovanie objektov dennej oblohy.
 
Nemenej zaujímavou bude aj prezentácia Ing. Šisera „ Hravá optika“. Návštevníci si budú môcť pozrieť množstvo pokusov a overiť si ich v praxi. Optické klamy budú spestrením celej prezentácie. Podujatie bude ukončené o 20:30 večerným pozorovaním najzaujímavejších objektov jarnej oblohy.  
 
Program je určený širokej verejnosti, ktorej nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty. Vstup voľný.
 
Program podujatia:
od 8:00 a od 11:00  - cykly tematických prednášok
18:30 - prednáška "Hravá optika"
20:30 - 22:30 - večerné pozorovanie pre verejnosť
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline