Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Krajské kolá (2018)

Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, v s spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline realizovala krajské kolá astronomickej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2018. 

V priestoroch prednáškovej sály Krajskej knižnice v Žiline si postupujúci z jednotlivých okresov nášho kraja zasúťažili o účasť na celoslovenskom kole tejto obľúbenej astronomickej vedomostnej súťaže. Súťažilo sa v štyroch kolách: vedomostný test, slepá mapa, riešenie astronomických príkladov a ústna odpoveď. V každej kategórií postúpili prví traja umiestnení súťažiaci do celoslovenského kola.

Po vyhodnotení odbornej poroty do celoštátneho kola postúpili:

1. kategória - Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  23.4.2018

1. miesto:  Jakub Brezáni, Katolícka spojená škola RajecMário Tlamka, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
2. miesto:  Mário Tlamka, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
3. miesto:  Pavol Markech, ZŠ Rázusova, Čadca
 
(Kompletnú výsledkovú listinu nájdete tu)
 
 

2. kategória - Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  25.4.2018 

1. miesto:  Jozef Jasenovec, Katolícka spojená škola Rajec
2. miesto:  Matúš Grieš, ZŠ s MŠ Demänovská ul. Lipt. Mikuláš
3. miesto:  Branislav Dúbravka, Katolícka spojená škola Rajec
 
(Kompletnú výsledkovú listinu nájdete tu)
 
 

3. kategória - Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“  26.4.2018

1. miesto:  Kamil Huljak, Gymnázium sv. Františka z Asisi, Žilina 
2. miesto:  Matej Borovička, Gymnázium Kysucké Nové Mesto
3. miesto:  Emanuel Dopater, Gymnázium Hradná Liptovský Hrádok
 
(Kompletnú výsledkovú listinu nájdete tu)
 
Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť v súťaži a veríme, že sa stretneme aj pri ďalších ročníkoch súťaže. Veľká vďaka samozrejme patrí aj pedagógom za čas, ktorý svojim zverencom pri príprave venovali.
 
Víťazom prajeme veľa šťastia v náročnom celoslovenskom kole súťaže! 
 
Celoslovenské finále súťaže: "Čo vieš o hviezdach?" sa bude konať v termíne:
    5. júna 2018 – 1. kategória
    6. júna 2018 – 2. kategória
    7. júna 2018 – 3. kategória
každý deň so začiatkom o 10:00 hod. v  priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária  Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
 
Potrebné dokumenty pre postupujúcich k účasti na celoslovenskom kole nájdete tu:
 
Štatút súťaže aj so stručným popisom obsahu celoslovenského kola možno nájsť tu.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline