Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť V/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v máji 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
  Máj 2018
  36 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
  17 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
  2 merania z Kysuckej hvezdárne v publikovaných  databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
 

Medziplanétárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo v máji počas 25 nocí získaných 310 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo počas 21 nocí získaných 112 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
V priebehu mesiaca prebiehalo monitorovanie komét 21P/Giacobini-Zinner, C/2017 M4 (ATLAS) a follow-up astrometria kométy C/2018 K1 (Weiland) použitím diaľkovo ovládaných teleskopov iTelescope T21 MPC H06 a T17 MPC Q62.
 
Známa kométa 21P/Giacobini-Zinner prejde perihéliom 10. septembra 2018. Jej tohtoročný návrat je veľmi priaznivý, už teraz sú podmienky na jej pozorovanie veľmi dobré. V súčasnosti sa nachádza v súhvezdí Labute, jej jasnosť sa pohybuje okolo 14. mag. a stále stúpa. V tomto súhvezdí nájdeme teleso do konca júna, kedy by jej jasnosť mohla prekročiť 11 mag.
 
Ďalšou kométou je C/2017 M4 (ATLAS). Jej jasnosť je v súčasnej dobe okolo 14,5 mag. a zjasňovať veľmi nebude, maximum - okolo 13. mag. by mohla dosiahnuť na jar 2019. Od polovice júna ju nájdeme v súhvezdí Herkules.
 
 
Novú kométu C/2018 K1 (Weiland) objavil H. Weiland 25. mája 2018 na observatóriu T08 ATLAS - MLO, Mauna Loa. Neskôr boli nájdené aj predobjavové pozorovania na PanSTARRS F51. Kométa sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Strelca. Jej jasnosť sa pohybuje okolo 17. mag. a nebude ďalej rásť, kométa je dosť difúzna. Začiatkom júna sa bude nachádzať v minimálnej vzdialenosti od Zeme okolo 1AU. 
 
Výsledky astrometrických meraní publikovaných v cirkulároch IAU MPC centra:
• 21P/Giacobini-Zinner
• C/2018 K1 (Weiland)
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v máji 2018 uskutočnených 26 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 15 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 
 
Niekoľko ďalších zaujímavých javov sa podarilo zachytiť koncom mája. Všetko nájdete v samostatnom článku Fotky týchto dní (2018). V rámci popularizácie astronómie bolo ďalším cieľom odbornej činnosti fotografovanie deep sky objektov, ich fotografie už čoskoro nájdete v našej novej galérii.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline