Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v júni 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
 Jún 2018
  13 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
  7 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
  10 merania z Kysuckej hvezdárne v publikovaných  databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
 

Medziplanétárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamerou AMOS bolo v máji počas 19 nocí získaných 115 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo počas 13 nocí získaných 35 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
V priebehu mesiaca prebiehalo monitorovanie komét 21P/Giacobini-Zinner a C/2016 M1 (PanSTARRS).
 
 
Výsledky astrometrických meraní publikovaných v cirkulároch IAU MPC centra:
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v júni 2018 uskutočnených 28 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 15 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline