Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VII/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci júl 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
 
 Júl 2018
  35 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
  7 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 13 merania z Kysuckej hvezdárne v publikovaných databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete

 

 

Medziplanétárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamera AMOS bola v júli v prevádzke počas 7 nocí a získala 77 záznamov meteorov, kamerou NFC bolo počas 23 nocí získaných 192 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
V priebehu mesiaca prebiehalo monitorovanie komét. Výsledky astrometrických meraní publikovaných v cirkulároch IAU MPC centra:
• 2018 NB 
 
Kométou s najlepšími podmienkami na pozorovanie je v súčasnej dobe 21P/Giacobini-Zinner. Začiatkom júla sa jej jasnosť pohybovala okolo 11 mag. a prechádzala zaujímavým kúskom oblohy, neďaleko známej hmloviny IC 1396. Koncom augusta a začiatkom septembra by mohla zjasnieť na 7 magnitúd, snáď budeme môcť tento objekt sledovať  aj v malých ďalekohľadoch a triédroch. (obrázok hore)
 

 
MPEC 2018-N09 oznámil objav nového asteroidu 2018 NB. Prvý krát bol pozorovaný na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa 1. júla 2018. Po publikovaní dráhových elementov som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62. Jasnosť sa pohybovala okolo 16 mag. a vlastný pohyb 3.5´´/1´. 21. júla o 19h03m UT sa k našej planéte priblížil na vzdialenosť 33,18 LD = 12,74 miliónov km a jeho jasnosť sa mala vyšplhať na 15,5 mag. Geometrické podmienky boli priaznivé, planétka prechádzala severovýchodnou časťou súhvezdia Kozorožec. (dráha)
 
> Jasnou kométou je C/2016 M1 (PANSTARRS). Jej jasnosť sa v júli vyšplhala takmer k 8 magnitúdam a teraz sa stále pohybuje okolo 8,5 mag. Na našej oblohe sa dala pozorovať do konca mája, teraz je už hlboko pod južným horizontom, v súhvezdí Oltár - Ara. 
 
V júli prekonala kométa C/2017 S3 (PANSTARRS) dva outbursty - prudké zvýšenia jasnosti, zapríčinené pravdepodobne masívnym výronom hmoty. Jej jasnosť dosiahla 9 magnitúd a stále sa zvyšuje. Kométa sa na rannej júlovej oblohe postupne presúvala zo súhvezdia Žirafy smerom k súhvezdiu Povozník. V auguste bude pokračovať k Slnku, presunie sa zo súhvezdia Blíženci do Leva a podľa efemeridy, by počas prechodu perihéliom mala žiariť ako objekt 4 magnitúdy. Ak si jasnosť udrží, mala by byť od septembra pozorovateľná aj zo severnej pologule. (dráha)
 
 MPEC 2018-O01 oznamuje objav novej kométy C/2018 N2 (ASASSN), druhý úlovok prehliadky oblohy ASASSN, ktorá sa špecializuje skôr na supernovy a premenné hviezdy. Pravdepodobne aj vďaka tomu mohli identifikovať relatívne jasný objekt ~ 16.5 mag. s malým vlastným pohybom ~ 0.1´´/1´ ako novú kométu. Objavená v dosť veľkej vzdialenosti od Slnka  ~ 5,4 AU, perihéliom prejde až 19. októbra 2019 a v súčasnosti ju nájdeme na južnej oblohe v súhvezdí Eridanus. Začiatkom februára 2019 budeme môcť kométu pozorovať aj v našich zemepisných šírkach ešte s malou deklináciou ~ -20° už v súhvezdí Cetus a s jasnosťou ~ 14magnitúd. Podmienky sa budú stále zlepšovať a v období okolo prechodu perihéliom kométu nájdeme už vysoko na severnej oblohe. Bude prechádzať okolo známej galaxie M31 a jej jasnosť by mohla dosiahnuť ~ 11 magnitúd. (dráha)
 
MPEC 2018-N18 oznamuje objav novej kométy C/2018 N1 (NEOWISE). Prvý krát bola pozorovaná 2. júla 2018 reaktivovanou družicou NEOWISE, ktorá sa venuje pozorovaniu objektov medziplanetárnej hmoty. V súčasnej dobe sa pohybuje južnými časťami súhvezdia Strelca, deklinácia okolo -36°,  jej jasnosť dosahuje 9 mag. a vlastný pohyb takmer 20´´/1´. V prvej augustovej dekáde prekročí deklinácia objektu -20° a bude pozorovateľný aj v naších zemepisných šírkach. Nájdeme ju nad Antaresom v Hadonosovi odkiaľ bude pokračovať do Škorpióna. (dráha)
 
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v júli 2018 uskutočnených 26 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 20 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 

Ďalšie odborné aktivity

Fotografovanie deep sky objektov a úkazov v rámci popularizácie astronómie. Samostatný článok k úplnému zatmeniu Mesiaca.
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline