Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VIII/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci august 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
 August 2018
 94 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
 29 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 21 meraní z Kysuckej hvezdárne v publikovaných databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
 
V databáze SvkV katalógu nových premenných hviezd objavených na Slovensku, ktorý je vedený pod Sekciou premenných hviezd a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti, bolo publikovaných päť nových premenných hviezd, ktoré boli objavené na našej hvezdárni - SvkV179, SvkV180,  SvkV181, SvkV181, SvkV182, SvkV183.
  • SvkV179,  SvkV182 a SvkV183 patria medzi zákrytové premenné typu EW.
  • SvkV 180  je premenná typu EB.
  • SvkV 181  je premenná typu DSct.
 
Odkaz na katalóg    -   http://var.astro.cz/newsvkv.php
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamera AMOS bola v auguste mimo prevádzky a kamerou NFC bolo počas 13 nocí získaných 166 záznamov meteorov, z toho počas maxima meteorického roja Perzeidy 12.8.2018 a 13.8.2018 spolu 65 záznamov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
Počas mesiaca prebiehalo fotografické monitorovanie aktivity komét. 38P/Stephan-Oterma a 21P/Giacobini-Zinner sú z naších zemepisných šírok veľmi dobre pozorovateľné.
 
 
Kométa 21P/Giacobini-Zinner je viditeľná v triédroch, prípadne malých ďalekohľadoch, jej jasnosť sa pohybuje okolo 7 mag. V prvej septembrovej dekáde sa bude presúvať cez súhvezdie Povozníka. 10. septembra prejde táto perihéliom a jej jasnosť môže prekonať 6. magnitúdu. Na tmavej oblohe by sme ju potom mohli nájsť aj voľným okom.    Kométa 38P/Stephan-Oterma má jasnosť okolo 12. mag. a jej čas príde až začiatkom novembra, kedy by mohla dosiahnuť 9. mag. V priebehu septembra nájdeme teleso v severných častiach súhvezdia Orión. Medzi 21. a 22. septembrom sa bude kométa pohybovať asi 40´ severne od zoskupenia hviezd pri λ Ori.
     

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v auguste 2018 uskutočnených 21 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 23 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 

Ďalšie odborné aktivity

Perzeidy 2018 - expedícia stredoslovenských hvezdárov na Tepličné v lokalite obce Klenovec. O tom, že obloha je tam výnimočne tmavá, Vás presvedčíme v samostatnom článku

 
Krajská hvezdáreň v Žiline