Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Perzeidy 2018
Jednou z činností Krajskej hvezdárne v Žiline je odborno - pozorovateľská činnosť v oblasti medziplanetárnej hmoty. Ako každá odborná činnosť hvezdárne je aj táto naviazaná na medzinárodné koordinačné centrá. V prípade meteorickej hmoty je centrom International Meteor Organization. Pozorovanie meteorov realizujeme v spolupráci ďalších slovenských hvezdární a astronomických združení, najmä s Hvezdárňou v Banskej Bystrici, Hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom, Astronomickým a geofyzikálnym observatóriom v Modre, Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV, Slovenským zväzom astronómov.
 
Jednou z periodických hlavných pozorovacích aktivít v oblasti meteorickej astronómie je expedícia za pozorovaním aktivity roja Perzeíd a ďalších letných rojov, ktorú už niekoľko rokov organizujeme v spolupráci hore uvedených partnerov na Chate Tepličné v lokalite obce Klenovec.
 
Tohtoročné maximum činnosti meteorického roja patrilo za posledné roky k tým výnimočnejším. Spôsobili ho predovšetkým dva faktory: Mesiac vo fáze okolo novu (maximum nastalo v noci z 12.8.2018 na 13.8.2018 a nov Mesiaca bol 11.8.2018) a relatívne suché počasie (v minulosti sa často stávalo, že počas jasnej noci bola taká vlhkosť vzduchu, že sme "vylievali" vodu z objektívov fotoaparátov).
 
Expedícia stredoslovenských hvezdárov sa konala už tradične pri chate Tepličné v lokalite obce Klenovec. O tom, že obloha je tu výnimočne tmavá, svedčia aj nasledovné fotografie. 
 
 "Airglow", svetielkovanie nočnej oblohy spôsobené rôznymi procesmi prebiehajúcimi v horných vrstvách atmosféry Zeme (napr. rekombinácia iónov kyslíka a dusíka, ktoré boli ionizované počas dňa ultrafialovým žiarením Slnka alebo luministencia spôsobená kozmickým žiarením). V noci je viditeľné voľným okom iba pri svetelnom znečistení stupňa B2 (skutočne tmavá obloha) alebo B1 (prírodne tmavá obloha). A takmer každú jasnú noc sa dal airglow  "tušiť".
 
Skupina vizuálnych pozorovateľom zaznamenala počas maximovej noci  1200 záznamov meteorov. 
 
Okrem toho boli meteory zaznamenávané aj CCD videokamerami. Kamerou Vatec 902  bolo zaznamenaných počas noci 96 meterov (pozorovateľ Juraj Škvarka), digitálnou kamerou QHY5-III-224C  (objektív LENEX_IR_4mm_1/3"_f1.2_AS, pozorovateľ Matej Korec) bolo získaných viac ako 180 záznamov, z kamery Watec-902H2-U s 6mm 3MP objektívom f1.2, digitalizované graberom Pinnacle_PCTV_340e, (pozorovateľ Matej Korec ) bolo získaných viac ako 230 záznamov. 
 
   Videá si rozbaľte v novom okne
Watec-902H2-U    QHY5-III-224C Vatec 902
 
 

Ďalšia skupina pozorovateľov sa venovala fotografickému pozorovaniu meteorov. Činnosť roja dokumentuje celooblohová fotografia.

 


Na vytvorenie tejto panorámy bolo použitých 17 fotoaparátov typu Canon, objektívy Sigma, Canon, Samyang, Flektogon. Celková expozičná doba bola 78h 43m 53s, počet záberov 3348, na nich bolo zachytených 252 meteorov, z toho v panoráme ich bolo použitých 173.
Autori: Stanislav Kaniansky, Marek Harman, Ján Mäsiar, Juraj Škvarka. Panorámu spracoval Marek Harman

   
 
 
Kométa 21P/Giacobini-Zinner, hmloviny Srdce (IC1805) a Duša (IC1848). Fotoaparáty boli využité aj na získanie fotografií výnimočných objektov na oblohe. Jedným z nich bola kométa 21P/Giacobini - Zinner.
 
Dominantami letnej hviezdnej oblohy sú napr. hmloviny Trifid (M 20, NGC 6514) a Lagúna (M8, NGC 6523), Severná Amerika (NGC 7000), Srdce (IC1805) a Duša (IC1848). Snímky spracoval Marek Harman. 
Trifid (M 20, NGC 6514) a Lagúna (M8, NGC 6523) Severná Amerika (NGC 7000)
Srdce (IC1805)  Duša (IC1848)
 
RNDr. J. Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline