Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IX/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci september 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
 September 2018
 60 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
17 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 24 meraní z Kysuckej hvezdárne v publikovaných databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
 
V databáze SvkV katalógu nových premenných hviezd objavených na Slovensku, ktorý je vedený pod Sekciou premenných hviezd a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti, bolo publikovaných päť nových premenných hviezd, ktoré boli objavené na našej hvezdárni -- SvkV184, SvkV185, SvkV186, SvkV187, SvkV188, SvkV189, SvkV190, SvkV191, SvkV192 a SvkV193.

Odkaz na katalóg    -   http://var.astro.cz/newsvkv.php

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamera AMOS bola pre údržbu v septembri mimo prevádzky, kamerou NFC bolo počas 17 nocí získaných 178 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
Počas mesiaca prebiehalo fotografické monitorovanie aktivity komét. 21P/Giacobini-Zinner, 38P/Stephan-Oterma, 64P/Swift-Gehrels a 46P/Wirtanen.

Kométa 38P/Stephan-Oterma má jasnosť okolo 11 mag a jej čas príde až začiatkom novembra, kedy by mohla dosiahnuť 9 mag.
 

Kométa 21P/Giacobini–Zinner prešla 10. septembra perihéliom a počas septembra sa presúvala cez súhvezdie Povozníka, popri Blížencoch až do Jednorožca. Ráno 15. septembra o 2:00 SELČ bola kométa len 30´ severne od hviezdokopy M35 a ak by to bolo možné okolo poludnia by sme ju zachytili prechádzať priamo cez hviezdokopu. Žiaľ tento zaujímavý úkaz bol viditeľný pre pozorovateľov na opačnej strane zemegule. V nasledujúcich dňoch sa kométa pohybovala okolo známych deep sky objektov v Blížencoch a Oriónovi. 16. septembra bola 1° severovýchodne od hmloviny IC 443 známej aj ako Jellyfish  ktorá vznikla pri výbuchu supernovy pred tisíckami rokov. 17. septembra bola medzi hmlovinami IC443 a Ced67b - obklopujúcu otvorenú hviezdokopu NGC2175 v Oriónovi. Všetky takéto stretnutia sú zaujímavé pre astrofotografov, ktorý môžu zachytiť kontrast červeného zafarbenia hmlovín s kometárnou modrou 21P/Giacobini–Zinner. 
 
 
46P/Wirtanen je krátkoperiodická kométa s obežnou dobou 5,4 roka. Objavil ju 17. januára 1948 americký astronóm Carl Wirtanen na Lickovom observatóriu.

Patrí do Jupiterovej rodiny komét, v aféliu sa vzdiali od Slnka na 5,13 AU, v perihéliu sa dostane takmer k magickej vzdialenosti 1 astronomickej jednotky, presne je to 1,06 AU, teda kométa veľmi približuje k obežnej dráhe Zeme. Jej viditeľnosť pri prechode perihéliom závisí na geometrii jej návratu. Pri nepriaznivom postavení Zeme a kométy je nepozorovateľná, naopak ak sú podmienky priaznivé toto relatívne malé teleso s priemerom jadra okolo 1 km môže dosiahnuť jasnosť dostatočnú na pozorovanie voľným okom.
 
Táto situácia nastáva práve pri jej tohtoročnom návrate do perihélia.16. decembra 2018 minie našu planétu Zem iba vo vzdialenosti  ~ 0.078 AU = 11 680 000 = 30LD a jej jasnosť pri maximálnom priblížení môže dosiahnuť 3 mag, naposledy sme kométu s podobnou jasnosťou videli v roku 2013 a to C/2011 L4 (PANSTARRS) .
 
V súčasnej dobe nájdeme kométu v súhvezdí Fornax a jej jasnosť sa pohybuje okolo 12 mag. Až do začiatku decembra tohto roku bude deklinácia menšia ako -20° a kométa bude ťažšie pozorovateľná. Avšak pre ďalekohľady s priemerom okolo 20 cm v spojení so CCD kamerami by to nemal byť problém. Začiatkom decembra prekročí kométa deklináciu -20°, bude sa pohybovať severným smerom a jej jasnosť by mohla dosiahnuť 6 - 7 magnitúdu. Cez súhvezdia Eridanus a Cetus sa dostane do Býka, kde v čase jej najväčšej predpovedanej jasnosti okolo 16. decembra s jasnosťou okolo 3 mag. bude prechádzať medzi otvorenými hviezdokopami Hyády a Plejády.
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v septembri 2018 uskutočnených 27 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 19 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti.
 

S finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja sme získali nový ďalekohľad na pozorovanie chromosféry Slnka. Toto je "prvé svetlo" z neho.
Ďalekohľad Lunt LS152THa/B1800 s Barlow lens 3x, ohnisková vzdialenosť 3m; Kamera QHY CCD QHY-174M COOLED GPS; Spracované asi z 1000 záberov z videozáznamu; 13.09.2018 o 09:42 UT; Autor: Ján Mäsiar, Marek Harman
,
 
Krajská hvezdáreň v Žiline