Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť X/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci október 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
Október 2018
60 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
25 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
15 meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
 
V databáze SvkV katalógu nových premenných hviezd objavených na Slovensku, ktorý je vedený pod Sekciou premenných hviezd a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti boli publikované v októbri dve nové premenné hviezdy, ktoré boli objavené na našej hvezdárni. Sú to hviezdy SvkV197 a SvkV198, obe patria medzi zákrytové premenné hviezdy typu EW.
 
Odkaz na katalóg    -   http://var.astro.cz/newsvkv.php
 
Z pozorovaní premennej hviezdy V1141 Cyg 14. októbra bolo pri vyhodnotení a spracovaní dát nájdených v zornom poli 13 nových premenných hviezd – zatiaľ bez publikácie v katalógu nových premenných hviezd. Ďalším krokom bude porovnávanie z databázami premenných hviezd dostupnými na internete – ASASSN WASP atď., zisťovanie presného typu premennosti a výpočet periódy.

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamera AMOS bola pre údržbu v októbri mimo prevádzky, kamerou NFC bolo počas 21 nocí získaných 179 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
V priebehu mesiaca pokračovalo fotografické monitorovanie komét. 21P/Giacobini–Zinner sa presunula na južnú oblohu a koncom októbra už bola z naších zemepisných šírok nepozorovateľná. Jej miesto zaujala kométa 38P/Stephan-Oterma, ktorá síce nie je taká jasná - v súčasnej dobe je jej jasnosť okolo 10 mag, avšak do konca novembra by mohla vystúpiť na hodnotu 9 magnitúd. Kométu nájdeme do konca decembra v súhvezdí Blíženci. 10. novembra večer nájdeme 38P/Stephan-Oterma 10´ severovýchodne od známej planetárnej hmloviny NGC 2392 Eskymák. Nezabúdajme ani na kométu 46P/Wirtanen, o ktorej sme viac písali v septembri a na ktorú sa všetci tešíme. (draha)
   
Planétka (944) Hidalgo je teleso s tmavým povrchom - albedo 0,06, na excentrickej dráhe okolo Slnka. Patrí medzi tzv. Kentauri, čo je skupina telies s veľkou polosou dráhy medzi Jupiterom a Neptúnom. Telesá pripomínajú jadrá obrích komét. Asteroid objavil 31. októbra 1920 v Hamburgu nemecký astronóm Walter Baade. V perihéliu sa priblíži k Slnku na vzdialenosť 1,95 AU, naopak v aféliu je 9,54 AU ďaleko. Obežná doba telesa je 13,76 roka. Dráha telesa má veľký sklon voči ekliptike: 43°. Ten môže byť aj dôsledkom blízkeho priblíženia k Jupiteru, napr. v roku 1922 to bolo 0,89 AU. Perihéliom prejde 26. októbra 2018.
(944) Hidalgo má súčasnej dobe veľmi dobré pozorovacie podmienky. V októbri sa nachádzal súhvezdí Žirafa a pred koncom mesiaca vstúpil do Veľkej Medvedice. Jeho jasnosť sa pohybuje okolo 14,2 mag., v novembri prekročí hranicu 14 mag. Je to zaujímavý objekt z vonkajších oblastí slnečnej sústavy, vhodný na pozorovanie CCD technikou. (draha)
   
Asteroid (433) Eros objavil nemecký astronóm C.G. Witt na berlínskej hvezdárni Uránia 13. augusta 1898. Je to prvý objavený blízkozemský asteroid (NEO) a druhý najväčší NEO,  s nepravidelným tvarom 34,4x11,2x11,2 km. Je držiteľom viacerých prvenstiev - bol prvý asteroid, ktorý skúmal známy radar ARECIBO a taktiež bol prvým asteroidom, ktorý navštívila prieskumná sonda - NEAR SHOEMAKER. Dráha radí teleso do skupiny Amor, ktoré sa približujú k dráhe Zeme zvonku a nekrižujú ju, no väčšinou pretínajú dráhu Marsu. Je to potencionálny zemský impaktor s dvojnásobnou veľkosťou ako teleso, ktoré vytvorilo kráter Chicxulub, čiastočne zodpovedný za vymieranie dinosaurov. 
Prechod perihéliom absolvuje až na budúci rok 1. februára 2019, avšak jeho jasnosť a geometrické podmienky priblíženia umožňujú jeho pozorovanie už teraz. V poslednej októbrovej dekáde prešiel zo súhvezdia Perzea do Žirafy, kde ho budeme môcť sledovaťaž do konca decembra tohto roku, kedy jeho jasnosť vystúpi až na 9 mag. (draha)

 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Relatívne číslo slnečných škvŕn je takmer každý deň nulové. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v októbri 2018 uskutočnených 21 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 18 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita s chromosfére je tiež nízka.
 

Ďalšie odborné aktivity 

Súčasťou odbornej činnosti bolo aj fotografovanie deep sky objektov v rámci popularizácie astronómie.
 
Perzeus je výrazné súhvezdie severnej oblohy, ktoré je sčasti cirkumpolárne, teda nezapadajúce. Nachádza sa juhovýchodným smerom od Kasiopeje a východne od Andromédy. Koncom októbra a začiatkom novembra prechádza okolo polnoci nadhlavníkom. Meno hviezdneho zoskupenia pochádza so starogréckych bájí a povestí a predstavuje hrdinu Perzea - Diovho syna. Jasné hviezdy vytvárajú na oblohe nepravidelný obrazec predstavujúci muža s mečom, štítom a hlavou Medúzy Gorgony v ruke.
 
 
Najjasnejšiou hviezdou súhvezdia je α Per (Mirphak), obklopuje ju otvorená hviezdokopa Melotte 20 a je jej súčasťou. Asi najznámejšou hviezdou súhvezdia je β Per (Algol). Táto jasná premenná hviezda, známa už v staroveku, je zákrytovou dvojhviezdou a jej meno označuje celú skupinu - premenné hviezdy typu Algol. Arabské pomenovanie Ras al Ghúl, hebrejské Rosh ha Satan znamená "diablova hlava" - priliehavé meno pre hviezdu, ktorá mení jasnosť.
 
NGC 1499 alebo California je rozsiahla emisná hmlovina s rozmermi 145´x 40´, viditeľná v plnej kráse iba na fotografii . Chí a Há Perzei (NGC 869 a NGC 884 alebo Dvojitá hviezdokopa) je zoskupenie jasných hviezd viditeľných aj voľným okom v severnej časti súhvezdia, na pozorovanie sa odporúča širokouhlý ďalekohľad. Juhozápadným smerom nájdeme hviezdu ο Per (Atik) a južne pod ňou hmlovinu IC 348.Táto hmlovina je akýmsi „hviezdnym inkubátorom“, v ktorom sa práve formujú nové stálice.
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline