Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop (2018)
Koniec novembra už tradične patrí zábavno-vedomostnej súťaži ASTROSTOP. Krajská hvezdáreň v Žiline organizovala tohto už 25. ročník tejto súťaže. 
 
Astrostop je vedomostná a tak trochu aj zábavná súťaž určená pre deti druhého stupňa základných škôl, členov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére. V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci vedomostný kvíz. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich (alebo viac pri rovnosti bodov), ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku skrývajúcu nejaký astronomický výraz. Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu.
 
V spolupráci s organizátormi v jednotlivých regiónoch Krajská hvezdáreň realizovala niekoľko samostatných regionálnych kôl. 
 

• Dňa 26.11.2018 pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Výsledky v pdf.
 
• Dňa 27.11.2018 pre okresy Martin a Turčianske Teplice v spolupráci s Astronomickou pozorovateľňou M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine.  Výsledky v pdf.
 
• Dňa 28.11.2018 pre okres Ružomberok v spolupráci s CVČ Elán a v priestoroch ZŠ Bystrická cesta Ružomberok. Výsledky v pdf.
 
• Dňa 29.11.2018 pre okres Liptovský Mikulášsa v spolupráci s CVČ Liptovský Mikuláš. Výsledky v pdf.
 
• Dňa 30.11.2017 pre okresy Žilina a Bytča sa v priestoroch Makovického domu v Žiline. Výsledky v pdf.
 
 

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým spoluorganizátorom jednotlivých regionálnych kôl súťaže, všetkým súťažiacim a ich pedagógom, za čas a úsilie, ktoré astronómii venujú. Víťazom srdečne blahoželáme! Veríme, že sa na jar opäť stretneme na súťaži "Čo vieš o hviezdach?".

 

Krajská hvezdáreň v Žiline