Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XI/2018

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci november 2018 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
November 2018
54 pozorovaní premenných hviezd celkovo (link)
23 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
18 meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamera AMOS bola pre údržbu mimo prevádzky, kamerou NFC bolo počas 20 nocí získaných 333 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
Vpravo záznam meteoru z našej kamery NFC zo 7.11.2018.
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Relatívne číslo slnečných škvŕn je takmer každý deň nulové. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v novembri 2018 uskutočnených 22 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 18 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita s chromosfére je tiež nízka.
 

Ďalšie odborné aktivity 

Súčasťou odbornej činnosti bolo aj fotografovanie deep sky objektov v rámci popularizácie astronómie. Letné súhvezdia sa presunuli na západnú časť večernej oblohy, nad východným obzorom nezadržateľne stúpa súhvezdie Býk so svojou suitou a oznamuje príchod zimy.
 
Býk je výrazné súhvezdie severnej oblohy, patrí do  zvieratníka a Slnko v ňom každoročne trávi druhú polovicu mája a prvé dve dekády júna. V gréckej mytológii predstavuje Dia prevteleného do zlatého býka ako unáša Európu. V súhvezdí nájdeme dve veľmi jasné hviezdokopy - Hyády a Plejády - obe viditeľné voľným okom a patriace medzi najznámejšie objekty na oblohe.
Hyády sú veľmi výraznou trojuholníkovou formáciou hviezd, rozkladajúcou sa okolo oranžovej hviezdy Aldeberan. Sú jednou z najväčších otvorených hviezdokôp na oblohe, zdanlivý priemer je ~ 3,5°, pričom ich skutočný predstavuje  ~ 20 ly (svetelný rok) vo vzdialenosti 153 ly (k jadru hviezdokopy).
Plejády alebo M45 sú ďalším veľmi nápadným objektom v súhvezdí, bez problémov ich nájdeme na oblohe voľným okom. Otvorená hviezdokopa mnohým pripomína malý „Veľký Voz“. Na pozorovanie je najvhodnejší triéder, prípadne malý ďalekohľad. Zdanlivý priemer  ~ 3°, skutočná vzdialenosť ~ 440 ly. Hviezdokopa je obklopená hmlovinou viditeľnou aj na fotografiách z bežných digitálnych zrkadloviek. Ďaľším zaujímavým objektom NGC 1746 je otvorená hviezdokopa s priemerom 40´a jasnosťou 6,1 mag. Objekt je vhodný pre ďalekohľady s širším zorným poľom.
Krabia hmlovina alebo M1 je hmlistý obláčik na oblohe  s priemerom 5´x 3´, ktorý sa rozkladá ~ 1,2° severozápadne od hviezdy ζ Tau (Zeta Tauri). Vznikol pri výbuchu supernovy, ktorá explodovala v roku 1054. Objekt je pozorovateľný aj menším ďalekohľadom vizuálne.
 
Povozník je rozsiahle súhvezdie severnej oblohy, čiastočne cirkumpolárne. Leží severne od Býka a západne smerom od Perzea. Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Capella (α Aur), treťou najjasnejšou hviezdou severnej oblohy a šiestou najjasnejšou celkovo. Hviezda je v našich zemepisných šírkach cirkumpolárna, môžeme ju zahliadnuť aj počas leta nízko nad severným obzorom. ζ Aur (Zeta Aurigae) je zákrytová premenná hviezda s najdlhšou známou periódou 27,1 roka. Jasnosť osciluje medzi 3,1 až 3,8 mag. Súhvezdím prechádza Mliečna cesta, no keďže sa týmto smerom pozeráme na vonkajšie časti našej Galaxie, nie je taká výrazná ako jej letná časť. To však neuberá na atraktivite celej oblasti. Na snímkach zhotovených dlhšími expozíciami na tmavšej oblohe nájdeme hmlovinu IC 405 - je známa tiež ako Flaming star, dopĺňa ju IC 410, ktorá leží neďaleko. Táto oblasť je taktiež bohatá na otvorené hviezdokopy, nájdeme tu hneď tri z Messierovho katalógu - M36, M37 a M38. Ležia neďaleko od seba a dajú sa pozorovať aj malými ďalekohľadmi.
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline