Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Čo by sme nemali zmeškať na oblohe v tomto roku? (2019)

Dve zatmenia Mesiaca a prechod Merkúra pred diskom Slnka - to je hlavná ponuka astronomického roka 2019. 
 
Okrem množstva „okrúhlych“ výročí astronómie a kozmonautiky, ktoré si postupne v priebehu roka pripomenieme, nastane v roku 2019 aj množstvo významných a zaujímavých astronomických úkazov. Z tých, ktoré sú viditeľné aj u nás, dávame do pozornosti nasledujúce:
 
 
 
 
1. Úplné zatmenie Mesiaca 21. januára 2019 nastane v skorých ranných hodinách. Čiastočné zatmenie sa začne o 4:34 SEČ kontaktom Mesiaca s neostrým okrajom tieňa Zeme. Od 5:41 do 6:43 potrvá úplné zatmenie nad západným obzorom. Koniec čiastočného zatmenia nastane o 7:51 SEČ, Mesiac však zapadne (a prakticky súčasne vyjde Slnko) asi o 7:34 SEČ.
 
2. 19. februára 2019 nastane „superspln“ Mesiaca v najbližšom perigeu v tomto roku. Vzájomná vzdialenosť Zeme a Mesiaca dosiahne iba 359 186 km.
 
3. 10. júna 2019 nastane opozícia planéty Jupiter. Planéta vychádza za večerného súmraku, kulminuje na juhu o miestnej polnoci a zapadá ráno. Je k Zemi najbližšie a má najväčší uhlový priemer (46“). Pozorovateľná je po celú noc, škoda len, že v časti ekliptiky, ktorá pre nízku deklináciu (iba - 22°45´) nevychádza vysoko nad horizont.
 
4. Čiastočné zatmenie Mesiaca nastane večer a v noci 16. júla 2019. Mesiac v splne vyjde okolo 21:00 SELČ, do tieňa Zeme vstúpi o 22:02 SELČ, maximum, 65 % v tieni, dosiahne o 23:32 SELČ. Výstupom z úplného tieňa zatmenie skončí o 01:00 SELČ nasledujúceho dňa.
 
5. Koncom júla až do prvých dní augusta nastanú vďaka fáze Mesiaca najpriaznivejšie podmienky pozorovania Letného komplexu meteorických rojov. Svoje maximá dosiahnu postupne Severné a Južné delta Akvaridy, Alfa Kaprikornidy a obe vetvy Iota Akvaríd. Spolu s Antiheliónovým zdrojom môžu na miestach bez rušivého vplyvu osvetlenia ľudských sídiel poskytnúť pozorovanie až niekoľkých desiatok meteorov za hodinu. Pozorovaniam ostatných pravidelných meteorických rojov v roku 2019 nepraje najmä veľká fáza Mesiaca.
 

6. 11. novembra 2019 nás čaká ďalší prechod Merkúra pred diskom Slnka. Prechod u nás začne okolo 13:35 SEČ a skončí západom Slnka (aj s Merkúrom na svojom disku) okolo 16:09 SEČ (podľa výšky reálneho obzoru nad horizontom)
 
7. Jarná rovnodennosť nastane 20. marca 2019 o 23:58 SEČ a od tohto okamihu je u nás deň na dlhší ako noc. Tento rozdiel narastá až do letného slnovratu, ktorý nastane 21. júna 2019 o 18:54 SELČ. Po ňom sa dni opäť začnú skracovať. Po jesennej rovnodennosti 23. septembra 10:49 SELČ už bude noc prevažovať nad dňom. Zimný slnovrat v roku 2019 pripadá na 22. decembra o 5:19 SEČ. Jednotný čas po celý rok sa v EU pripravuje zaviesť až v roku 2020.
 
Počas ďalších výnimočných úkazov radi privítame návštevníkov na podujatiach Krajskej hvezdárne v Žiline. O všetkých mimoriadnych pozorovaniach pre verejnosť budeme podrobnejšie a včas informovať na stránke www.astrokysuce.sk.
 
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline.