Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť I/2019

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd bolo spresňovanie elementov nových objektov objavených na Kysuckej hvezdárni dátami získanými vlastnými pozorovaniami a taktiež použitím údajov dostupných v databázach získaných pri rôznych prehliadkach oblohy. 
 
 Január 2019
 6 pozorovaní premenných hviezd celkovo.
 9 meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 18 meraní z Kysuckej hvezdárne v publikovaných databáze AAVSO 
 1 nová premenná hviezdy publikovaná a schválená v katalógu VSX AAVSO
 4 nové premenné hviezdy publikované v katalógu premenných hviezd PSHE - SvkV 
 
V katalógu nových premenných hviezd VSX, ktorý je vedený pod AAVSO, bola zaregistrovaná v januári jedna nová premenná hviezda SvkV190, ktorá bola objavená na Kysuckej hvezdárni. Do našich pozorovaní sme kvôli zvýšeniu presnosti elementov implementovali nové dáta získané prehliadkami oblohy ASASSN a SWASP. Nový objav sme publikovali v databáze VSX AAVSO – Americkej asociácie pozorovateľov premenných hviezd. Po absolvovaní schvaľovacieho procesu bude hviezda v katalógu VSX zaregistrovaná pod menom SvkV190. Nová premenná hviezda sa nachádza v poli už známej  hviezdy V0490 Cyg a objavená bola práve pri  jej sledovaní a  spracovaní údajov.
 
SvkV190 - zákrytová premenná hviezda typu EW s periódou 0,656308  dňa, 11,29 – 11,45 V mag., v poli V0490 Cyg. Prekvapujúca je jej relatívne vysoká jasnosť a to, že až doteraz nebola objavená jej premennosť. Dôvodom je pravdepodobne jej poloha v hustých oblastiach Mliečnej dráhy.
 
V katalógu premenných hviezd objavených slovenskými pozorovateľmi SvkV pri SPHE pribudli štyri nové premenné hviezdy objavené na Kysuckej hvezdárni. Sú to hviezdy SvkV199, SvkV200, SvkV201 a SvkV202. Odkaz na katalóg link.
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
V januári 2019 bolo kamerou NFC bolo počas 9 nocí získaných 28 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave. Kamera AMOS bola pre údržbu mimo prevádzky.
 
 
 
 
Výsledky astrometrických meraní  publikovaných  v cirkulároch IAU MPC centra:
- Kométa C/2018 Y18 (IWAMOTO) 
- Asteroid (6478) GAULT – potvrdenie vytvorenia prachového chvostu po impakte
- Kométa C/2018 W2 (AFRICANO) 
 
Najjasnejšou kométou oblohy je stále 46P/(WIRTANEN) s jasnosťou okolo 7 magnitúd. Je cirkumpolárna a nájdeme ju v súhvezdí Veľký Voz. Podmienky na jej pozorovanie sú veľmi dobré a v tomto súhvezdí ju môžeme pozorovať až do konca februára (mapa). 
 

Na pomyselný chrbát jej začína dýchať nedávno objavená kométa C/2018 Y1 (Iwamoto). Ak bude trend zvyšovania jej jasnosti rovnaký, okolo 12. februára by mohla dosiahnuť 7 magnitúd a byť dostupnou aj v malých ďalekohľadoch a triédroch. V týchto dňoch sa nachádza na južnej oblohe asi 5° juhozápadným smerom od najjasnejšej hviezdy v súhvezdí Panny - Spica. V ďalších dňoch sa bude presúvať cez súhvezdie severozápadným smerom k Levovi. Hranice súhvezdia prekročí 8. februára. O polnoci medzi 10. až 11. februárom nájdeme tento zaujímavý objekt ~ 1° južne od skupiny galaxií v okolí M95 a M96. Večer 13. februára okolo 22h SEČ prejde kométa priamo cez jasnú galaxiu NGC 2903. 14. februára sa presunie do Raka a cez severnú časť súhvezdia postupne do súhvezdia Blíženci. Večer 18. februára nájdeme kométu necelý 1° severozápadne od jasnej hviezdy Castor. 21. februára vstúpi kométa do súhvezdia Povozník, kde ju budeme môcť pozorovať až do polovice marca.
 
Ďaľšou nádejnou kométov je C/2018 W2 (Africano).  Prvýkrát bola pozorovaná na observatóriu Mt. Lemmon 27. novembra 2018. Perihéliom prejde 10. septembra 2019 vo vzdialenosti 1,59 AU od Slnka. Okolo 27. septembra 2019 sa bude kométa nachádzať necelých 0,49 AU od Zeme. Kombinácia týchto dvoch faktorov a priaznivých geometrických podmienok priblíženia spôsobí, že C/2018 W2 (Africano) by sa mohla stať na prelome septembra a októbra viditeľnou aj v malých ďalekohľadoch a triédroch, jej jasnosť by mohla dosiahnuť ~ 7 mag. V polovici septembra sa bude kométa pohybovať súhvezdím Androméda medzi galaxiami M31 a M33. (mapa)
 
 
 

 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v januári 2019 uskutočnených 12 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 11 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity.
 
Doplnkom odbornej činnosti Krajskej hvezdárne v Žiline bolo pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca 21. januára 2019. Fotogalériu nájdete v samostatnom článku link.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline