Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2019)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila už 29. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“
 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
 
 
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
 
Krajská hvezdáreň v Žiline, v spolupráci s partnerskými organizáciami z jednotlivých regiónov, zastrešuje prípravu a realizáciu regionálnych a krajských kôl naprieč Žilinským krajom.
 
Do krajského kola súťaže postupujú prví traja súťažiaci z každého okresu, pokiaľ dosiahli v súťaži nadpolovičný počet bodov tj. aspoň 41b.
 
Pre jednotlivé regióny kraja sa súťaž koná nasledovne:
 
25.3.2019 sa v priestoroch Makovického domu v Žiline uskutočnilo regionálne kolo súťaže pre okresy Žilina a Bytča. Výsledky nájdete tu.
 
26.3.2019 sa v spolupráci s Astronomickou pozorovateľňou M.R.Štefánika v Martine a v jej priestoroch uskutočnilo regionálne kolo súťaže pre okresy Martin a Turčianske Teplice Výsledky nájdete tu.
 
27.3.2019 sa v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo regionálne kolo súťaže pre okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca. Výsledky nájdete tu.
 
28.3.2019 sa v spolupráci s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši a v jeho priestoroch uskutočnilo regionálne kolo súťaže pre okres Liptovský Mikuláš . Výsledky nájdete tu.
 
 
 
29.3.2019 sa v spolupráci s CVČ Elán Ružomberok v priestoroch ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok uskutočnilo regionálne kolo súťažepre okres Ružomberok. Výsledky nájdete tu.
 
 
1.4.2019 sa v spolupráci s OKS Dolný Kubín a v priestoroch CSŠ v Dolnom Kubíne uskutočnilo regionálne kolo súťažepre okresy D.Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výsledky nájdete tu.
 
 
 
V súlade so zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb (link) je k účasti na súťaži potrebné doložiť vyplnený "Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby". Tlačivo na stiahnutie nájdete tu. V prípade. že zákonný zástupca dotknutej osoby resp. dotknutá osoba súhlas neudelí, osobné údaje na výsledkových listinách a fotografiách nebudú zverejnené.
 
 
Na postupujúcich sa tešíme v Krajskom kole a na ostatných najneskôr v budúcom jubilejnom ročníku súťaze "Čo vieš o hviezdach?".
 
Krajská hvezdáreň v Žiline