Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť III/2019

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci marec 2019 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
    Marec 2019  
31   pozorovaní premenných hviezd celkovo
17  
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
5   meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
1   nová premenná hviezda publikovaná v katalógu premenných hviezd SPHE - SvkV
 
V katalógu premenných hviezd objavených slovenskými pozorovateľmi SvkV pri SPHE pribudla nová premenná hviezda objavená na Kysuckej hvezdárni – SvkV207. Jej aktivita bola spozorovaná pri spracovaní dát v zornom poli už známej premennej hviezdy V0428 Gem. Perióda a jej ďalšie parametre radia túto hviezdu k typu premenných Delta Scuti.
 
Odkaz na katalóg    -   http://var.astro.cz/newsvkv.php
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Kamera AMOS je od konca mesiaca opäť v prevádzke. Kamerou NFC bolo počas marca 20 nocí získaných 50 záznamov meteorov. Z týchto záznamov je možné napr. vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave.
 
 
Výsledky astrometrických meraní  publikovaných  v cirkulároch IAU MPC centra:
- Asteroid 2019 FE
- Kométa C/2019 D1 (Flewelling) 
 
 
MPEC 2019 - F53 oznamuje objav novej kométy C/2019 D1 (Flewelling). Prvý krát pozorovaná observatóriu ATLAS-MLO Mauna Loa  MPC T08 26.02.2019. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A10ceJ9 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaných ďalekohľadov iTelescope T32 MPC Q62 a T63 MPC Q67. Jasnosť kométy sa pri pozorovaní pohybovala okolo 17 magnitúd a vlastný pohyb 2´´/1´v pozičnom uhle 60°. Teleso sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Orla a jeho jasnosť sa pohybuje okolo 16,5 magnitúd.
 
C/2019 D1 (Flewelling) je periodická kométa s obežnou dobou 1177 rokov. Perihéliom prejde 11. mája 2019 vo vzdialenosti 1,58 AU od Slnka, minimálnu vzdialenosť od Zeme dosiahne takisto v máji a bude to 1,57 AU. Súčasne docieli aj maximálnu jasnosť, ktorá by sa mohla atakovať hranicu 14 magnitúd. dráha
 
 
     
 
MPEC 2019-F46 oznamuje objav nového asteroidu 2019 FE. Prvý krát bol pozorovaný na observatóriu ATLAS - MLO, Mauna Loa 17.03.2019. Jasnosť telesa pri objave dosahovala takmer 15 mag. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP  pod označením a10cqh4 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62. Jasnosť objektu pri pozorovaní sa pohybovala ~ 17 mag. a vlastný pohyb 9´´/1´ v pozičnom uhle 310°.
Najväčšie priblíženie k Zemi asteroid absolvoval ešte pred objavom a to 15. marca o 23h30m UT, kedy sa priblížil k našej planéte na vzdialenosť 1,71 LD = 657 325 km. Priemer planétky sa odhaduje v rozmedzí 28 - 90 m. Jej dráha ju klasifikuje ako typ Apollo a je zaradená medzi potencionálne impaktory.
V súčasnosti sa asteroid nachádza v súhvezdí Panny a jeho jasnosť je okolo 18 magnitúd a bude naďalej klesať. dráha

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je v súčasnom období typická pre blížiace sa minimum činnosti. Relatívne číslo slnečných škvŕn je takmer každý deň nulové. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v marci 2019 uskutočnených 23 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 13 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Aktivita s chromosfére je tiež nízka.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline