Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IV/2019

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci apríl 2019 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
    Apríl 2019  
57   pozorovaní premenných hviezd celkovo
21  
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
12   meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete
1   nová premenná hviezda publikovaná v katalógu premenných hviezd SPHE - SvkV

V katalógu premenných hviezd objavených slovenskými pozorovateľmi SvkV pri SPHE pribudla nová premenná hviezda objavená na Kysuckej hvezdárni – SvkV208. Jej aktivita bola spozorovaná pri spracovaní dát v zornom poli už známej premennej hviezdy V0607 Aur. Perióda premennej hviezdy je 0,088821 dňa a jej ďalšie parametre, spresnené s použitím dát s prehliadky ASASSN, ju radia typu premenných Delta Scuti.

Odkaz na katalóg    -   http://var.astro.cz/newsvkv.php
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Výsledky astrometrických meraní  publikovaných  v cirkulároch IAU MPC centra:
- kométa C/2019 F2 ATLAS
- asteroid 2019 HC
- asteroid 1999 TT16 
 
 
MPEC 2019-H29 oznamuje objav novej kométy C/2019 F2 (ATLAS). Prvý krát pozorovaná na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa 26. 03. 2019. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A10cu6N som urobil follow up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 MPC Q62, jasnosť objektu pri pozorovaní bola ~ 18,5 mag., vlastný pohyb 0,5´´/1´ v pozičnom uhle 50°.
Perihéliom prejde 8.9.2019, jasnosť sa bude pohybovať okolo 17 mag. a ostane v dosahu väčších teleskopov vybavených CCD kamerami.
     
 
MPEC 2019-G22 oznamuje znovuobjavenie asteroidu 1999 TT16. Prvý krát pozorovaný v roku 1999 na observatóriu Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch, znovuobjavený na ATLAS-MLO, Mauna Loa T08. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A10cL5V som urobil follow up astrometriu prostredníctvom ďalekohľadu iTelescope T63 MPC Q67. Jasnosť objektu pri pozorovaní ~ 15,5 mag. vlastný pohyb 7,4´´/1´v poz. uhle 331°. V súčasnej dobe je jasnosť asteroidu okolo 18 mag. a bude stále klesať.
     
 
MPEC 2019-H40 oznamuje objav nového asteroidu 2019 HC. Prvý krát pozorovaný na observatóriu ATLAS-HKO, Haleakala 16.04.2019. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP som urobil follow up astrometriu telesa prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62. Jasnosť objektu v dobe pozorovania ~ 16 mag. vlastný pohyb 6,7´´/1´v pozičnom uhle 13,6°.
V súčasnosti sa asteroid nachádza na južnej oblohe a pohybuje sa severným smerom, najbližšie k Zemi sa priblíži 25. 04. 2019 na 0,208 AU. Asteroid sa bude nachádzať v súhvezdí Váhy, jeho jasnosť bude 15,5 mag. vlastný pohyb 8´´/1´ v pozičnom uhle 11°.
     

Aktivita Slnka

Hoci sa v tomto mesiaci vyskytla slnečná škvrna viditeľná vo fotosfére aj voľným okom, aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v apríli 2019 uskutočnených 24 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 14 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

 
Súhvezdie Veľká medvedica a hlavne jeho časť, ktorú poznáme pod pomenovaním Veľký voz, je asi najpopulárnejším súhvezdím severnej oblohy. Výraznú a na prvý pohľad viditeľnú skupinu siedmych hviezd môžeme sledovať po celý rok, keďže patrí medzi tzv. cirkumpolárne súhvezdia a v našich zemepisných šírkach nezapadá. Na jar môžeme sledovať toto zaujímavé zoskupenie hviezd priamo v nadhlavníku, v jeseni sa pohybuje nad severným obzorom.
 
Päť zo siedmych jasných hviezd tvoriacich Veľký voz, okrem α UMa Dubhe a η UMa Benetnash sa spoločne pohybujú priestorom a tvoria s ďalšími hviezdami na oblohe pohybovú hviezdokopu Collinder 285. V súhvezdí Veľkej Medvedice nájdeme najbližšiu gravitačne viazanú skupinu galaxií, okrem našej miestnej skupiny galaxií. Centrom tohto zoskupenia je jasná a výrazná dvojica galaxií M81 a M82.
 
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline