Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI/2019

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci jún 2019 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
  Jún 2019  
94    pozorovaní premenných hviezd celkovo
55   
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
16   

meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO bolo použitých ostatnými pozorovateľmi na svete

 
Fotometrické filtre nainštalované v kamere G2-8300 prinášajú výsledky – za mesiac jún sme publikovali 55 pozorovaní v databáze BRNO – čo je nový rekord a vďaka zmenenej metodike vyhodnocovania dát sú výsledky pre každý fotometrický filter BVRI oveľa presnejšie.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Výsledky astrometrických meraní  publikovaných  v cirkulároch IAU MPC centra:
 - kométa   C/2019 K5 
 - asteroid  2019 LZ 4
 
MPEC 2019-M14 oznamuje objav nového asteroidu 2019 LZ4. Prvý krát bol pozorovaný na observatóriu Palomar Mountain - ZTF MPC I41 8. júna 2019. Jasnosť objektu pri objave bola  menej ako 14 mag. čo je  v dosahu amatérskych ďalekohľadov. Po publikovaní dráhových elementov telesa som urobil 9. júna 2019 follow-up astrometriu telesa prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T21 MPC H06. Jasnosť asteroidu klesla v dobe astrometrie pod  14 mag. a jeho vlastný pohyb bol 25´´ /1´. V súčasnosti je teleso slabšie ako 19 mag. a našli by sme ho v súhvezdí Strelca.
Dráha asteroidu v slnečnej sústave ho charakterizuje ako objekt patriaci do skupiny asteroidov ATEN. Tie sú križujú dráhu Zeme, v perihéliu sa dostávajú k Slnku bližšie ako naša planéta a ich obežná doba je kratšia ako jeden rok. Sú to často blízkozemské asteroidy a PHA asteroidy. Dráha v slnečnej sústave link.
   
MPEC 2019-M86 oznamuje objav novej kométy C/2019 K5 (YOUNG). Prvý krát bola pozorovaná na observatóriu T08 - ATLAS - MLO Mauna Loa 17. mája 2019. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP - PCCP pod označením A10dQbl som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T05 MPC H06. Jasnosť objektu pri pozorovaní  ~ 17 mag., vlastný pohyb 1,44´´/1´, v pozičnom uhle 76,5°.
V súčasnosti sa kométa pohybuje v súhvezdí Rýb a jej jasnosť je ~ 17 mag. Perihéliom prešla kométa už 22. júna 2019. Najbližšie k našej domovskej planéte sa priblíži 9. októbra 2019 na vzdialenosť 1,55 AU, jej jasnosť by nemala prekročiť 15 mag.
Dráha v slnečnej sústave link. Viac na stránkach MPC centra link.
 
   
MPEC 2019-N12 oznamuje objav novej kométy C/2019 K7 (SMITH). Prvý krát bola pozorovaná na observatóriu ATLAS - HKO HALEAKALA 30.05.2019 vo vzdialenosti 5 AU od Zeme.
Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP - PCCP pod menom br4203 som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope  T17 MPC Q62. Jasnosť telesa sa v čase pozorovania pohybovala okolo 16 - 17 mag., jeho vlastný pohyb 0,24´´/1´v pozičnom uhle 265°.
Kométa sa v súčasnosti pohybuje na južnej oblohe v súhvezdí Južné ryba a jej vzdialenosť od Zeme je 4,5 AU. Perihéliom preletí kométa na budúci rok 17. júna 2020.Vzdialenosť kométy od Slnka bude v tej dobe okolo 4,45 AU. Najbližšie k Zemi sa bude kométa nachádzať 16. júla 2020 vo vzdialenosti 3,65 AU, to sa už bude pohybovať na severnej oblohe v súhvezdí Štít. Jasnosť kométy by mohla prekročiť 14 magnitúdu.
Dráha v slnečnej sústave link. Viac na stránkach MPC centra link.

 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v júni 2019 uskutočnených 30 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 22 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

Krátko po západe Slnka 21. júna 2019 nás milo prekvapili výrazné nočné svietiace oblaky. Jednalo sa o jedny z najjasnejších NLC pozorovaných v Európe. Boli viditeľné ďaleko na juh do Talianska, Francúzska, Chorvátska. 
 
   
Video z 21.6.2019 od 19:58UT do 21:03UT v Žiline. Autor: J.Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 
 
Nočnej oblohe kraľuje Jupiter, ktorý sa nachádza v južných častiach súhvezdia Hadonos, 10. júna bol v opozícii so Slnkom a je pozorovateľný celú noc ako výrazný jasný objekt s jasnosťou – 2,6 mag. Práve prechádza hustými oblasťami Mliečnej dráhy, ktoré sú prerušované tmavými hmlovinami. Toto 13. znamenie zvieratníka, v ktorom sa Slnko nachádza medzi 30.11. až 17.12. astrológovia v minulosti do zverokruhu nezaradili. V antickej mytológii predstavuje syna boha Apolóna Asklépia, ktorý sa stal známym lekárom. Na oblohe drží v rukách hada, ktorý mu pomáhal zbierať liečivé rastliny.
Súhvezdie je bohaté na deep sky objekty, ktoré je možné pozorovať aj menšími ďalekohľadmi, nájdeme tu veľa guľových hviezdokôp, napr. M10 a M12, difúzne hmloviny, tmavé hmloviny a otvorené hviezdokopy.
 
     
 
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline