Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Už ôsmykrát Noc s netopiermi v Žiline (2019)

TS, Varín, 26.8.2019

 
Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pripravili pre širokú verejnosť už ôsmykrát  podujatie Noc s netopiermi. Akcia sa uskutoční v piatok 6. septembra 2019 pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline v čase od 18.30 do 21. hodiny. 
 
Pútavé informácie o živote netopierov, o pravdivosti, či skôr nepravdivosti niektorých povier a výskume v Malej Fatre porozpráva odborný pracovník Mgr. Tomáš Flajs. Rozprávanie bude doplnené premietaním zaujímavého filmu Strážcovia noci, prichystaná bude ukážka odchytu netopierov do nárazovej siete, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom batdetektora a tvorivá dielnička pre malých návštevníkov. Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov z hvezdárne a návštevníci podujatia budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu.
 
Noc s netopiermi sa organizuje v rámci 23. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Tento rok na stránke EUROBATS-u je zaregistovaných 20 štátov so 78 podujatiami ako rôzne semináre, prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky výskumu netopierov a iné.
 
Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy ako napr. že naše netopiere cicajú krv, či zapletajú sa do vlasov. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 kusov komárov. 
 
Organizátori pozývajú všetkých záujemcov spoznať fascinujúci život týchto jedinečných cicavcov a tak prispieť k ich poznaniu a  zároveň aj ochrane. 
 
 
Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.
ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávanie a osvety
Pracovisko: Správa NP Malá Fatra