Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop (2019)

Záver jesene už tradične patrí zábavno-vedomostnej súťaži ASTROSTOP. Krajská hvezdáreň v Žiline tohto roku pripravuje už jej XXVI. ročník.

(Výsledky súťaže v jednotlivých regiónoch nájdete nižšie)
 

Súťaž, určená žiakom II. stupňa základných škôl, zábavnou a modernou formou preverila vedomosti mladých nadšencov astronómie, prírodných vied a fyziky. Na realizáciu súťažných kôl sa používa elektronické hlasovacie zariadenie, pomocou ktorého súťažiaci odpovedajú na jednotlivé otázky a prihlasujú sa k odpovedi. Z technických dôvodov sa preto súťaže môže zúčastniť maximálne 24 súťažiacich.

 
V prvom kole riešia všetci súťažiaci kvíz, kde vyberajú z viacerých možností jednu správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. Ale pozor! V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body.
Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz. Do posledného  finálového kola postupujú už len dvaja najlepší súťažiaci. Víťazom sa stáva ten z nich, ktorý ako prvý vyrieši finálovú úlohu - zamaskovaný obrázok.
 
Spolu so spoluorganizátormi súťaže, CVČ Elán Ružomberok, ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, CVČ Liptovský Mikuláš, Astronomickou pozorovateľňou M. R. Štefánika, pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine a Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne vás všetkých srdečne pozývame zasúťažiť si v jednotlivých regiónoch. Pozvánku na súťaž aj s bližšími informáciami o súťaži a spôsobe prihlásenia nájdete nižšie.

 

Okresy Martin a Turčianske Teplice 21.11.2019 Okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca 22.11.2019
Okresy Žilina a Bytča 25.11.2019 Okres Ružomberok 27.11.2019
Okres Liptovský Mikuláš 28.11.2019 Okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín 29.11.2019 

 

Výsledky zrealizovaných kôl:

21. 11. 2019 - okresy Martina a Turčianske Teplice - výsledková listina v .pdf.
 
22. 11. 2019 - okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca - výsledková listina v .pdf.
        
 
25. 11. 2019 - okresy Žilina a Bytča - výsledková listina v .pdf.
 
27. 11. 2019 - okres Ružomberok výsledková listina v .pdf.
 
28. 11. 2019 - okres Liptovský Mikuláš výsledková listina v .pdf.

 

Krajská hvezdáreň v Žiline