Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Prechod Merkúra pred slnečným diskom 11. novembra 2019
Astronomická udalosť roka 2019 sa blíži! Nezabudnite si poznačiť, že 11. novembra nastane prechod Merkúra popred slnečný disk. Hoci prechody Merkúra popred Slnko nie sú až také vzácne ako v prípade Venuše, určite si úkaz zaslúži našu pozornosť. 
 
Zem je treťou planétou v poradí od Slnka, preto sa Merkúr a Venuša môžu na svojich obežných dráhach dostať do polohy, kedy ich pozorujeme prechádzať popred disk Slnka. Keďže roviny obehu oboch planét sú oproti zemskej naklonené, pri pohľade zo Zeme zvyčajne prejdú planéty počas obehu ponad alebo popod slnečný disk. Len v prípade, že sa niektorá planéta nachádza v blízkosti tzv. uzla dráhy, teda priesečníka jej obežnej dráhy a dráhy Zeme, možno z povrchu Zeme pozorovať postupujúci tmavý kotúčik planéty na pozadí jasného slnečného disku. Celý úkaz trvá aj niekoľko hodín, preto ho možno pozorovať z celej časti Zeme, kde je počas neho Slnko nad obzorom.
 
Prechod Venuše je vzácny úkaz odohrávajúci sa 4 krát v intervale 243 rokov (najbližší bude roku 2117). Prechod Merkúra našťastie až taký vzácny nie je, nastáva 13 až 14 krát za storočie, v súčasnosti v máji v zostupnom uzle dráhy a v novembri v tom vzostupnom. Častejšie sú novembrové prechody, s periódami 7, 13 a 33 rokov, májové sa opakujú iba v intervaloch 13 a 33 rokov, pričom medzi májovým a novembrovým prechodom postačí aj kratšie obdobie. Posledný prechod nastal 9. mája 2016 a po rekordne krátkom čase 3,5 roka nastáva tohto roku opäť. Pri novembrových prechodoch je od Zeme planéta ďalej a dosahuje zdanlivý priemer na slnečnom disku iba okolo 10“, pri májových je to 12“. 
 
Koncom XVIII. storočia s rozvojom nebeskej mechaniky sa astronómovia snažili „časté“ prechody Merkúra použiť na meranie paralaxy Slnka, t.j. na určenie vzdialenosti v akej okolo neho obieha Zem. V roku 1763 vyvinul Joseph Nicolas Delisle novú nezávislú metódu určenia paralaxy Slnka pozorovaním časových údajov o jednotlivých kontaktoch vnútornej planéty so slnečným diskom z rôznych miest na povrchu Zeme. Pri vtedajšej presnosti určenia správneho času kontaktov však boli výsledky pozorovaní nespoľahlivé. Až projekt Venus -Transit 2004, prechod Venuše pred Slnkom 8. júna 2004, „oprášil“ Delisleho metódu. Pomocou nej a s použitím dát z 4550 kontaktov okrajov Venuše a Slnka z amatérskych pozorovaní z celého sveta (v súčasnosti už s bez problémov dostupnými presnými geografickými súradnicami a presným časom) sa podarilo určiť dĺžku astronomickej jednoty na 149 608 708 km (t.j. s chybou 0,08 ‰), polomer Slnka na 695 980,7 km (±1,16‰) a polomer Venuše na 6 052,3 km (± 7 km !).
 
Nastávajúci prechod 11. novembra 2019 sa u nás začne vstupom planéty na disk Slnka o 13:35 SEČ a skončí západom Slnka o 16:09 SEČ, teda ešte skôr ako bude Merkúr najbližšie ku stredu slnečného disku. (16:20 SEČ, iba 1,3´od stredu Slnka). Koniec úkazu nastane o 18:04 SEČ. U nás už bude Slnko dávno pod obzorom.
 
November je u nás zvyčajne sychravý mesiac a tak je možné, že nám pozorovanie prekazí zamračená obloha. Bez ohľadu na počasie budeme od 13:30 SEČ až do západu Slnka pripravení sprostredkovať pozorovanie pre návštevníkov na oboch pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline. Aj na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste, aj na v pozorovateľni na Malom diele v Žiline bude pri peknom počasí pripravená technika, aby sme všetkým záujemcom mohli sprostredkovať tento výnimočný úkaz.
 
Ďalšia šanca sa v najbližšej budúcnosti už nenaskytne. Ďalší prechod Merkúra popred Slnko nastane o 13 rokov, 13. novembra 2032. Pri tomto a potom aj dvoch nasledujúcich prechodoch 7. novembra 2039 a  7. mája 2049 budeme na Slovensku pri priaznivom počasí môcť vidieť celý priebeh úkazu, čiže všetky kontakty Merkúra s diskom Slnka sa u nás odohrajú v priebehu dňa. Naopak, tri prechody nasledujúce po nich (9. novembra 2052, 10. mája 2062 a 11. novembra 2065), nastanú počas našej noci a budú pre nás nepozorovateľné. 
 

POZOR! Nikdy sa nedívajte na Slnko cez ďalekohľad! Môžete si nenávratne poškodiť zrak!!!

 

Geocentrické kontakty Merkúra a Slnka

  Pozorovateľné kontakty pre Žilinu

T1 - prvý kontakt (prvý dotyk planéty a okraja slnečného disku)

13:35:28 SEČ  

T1 - prvý kontakt

13:35:25 SEČ

T2 - druhý kontakt (vnútorný dotyk planéty a okraja slnečného disku)

13:37:09 SEČ  

T2 - druhý kontakt

13:37:06 SEČ

Tm - najväčšia fáza úkazu

16:19:48 SEČ  

Západ Slnka

16:09 SEČ

T3 - tretí kontakt (vnútorný dotyk planéty a okraja slnečného disku)

18:02:33 SEČ  

-

-

T4 - štvrtý kontakt (posledný dotyk planéty a okraja slnečného disku)

18:04:14 SEČ  

-

-

 
Podrobné info k tranzitu napríklad tu.
Krajská hvezdáreň v Žiline